گزارش کارآموزی تعمیر و نگهداری آسانسور | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی تعمیر و نگهداری آسانسور

۴۰ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهـرست مطـالـب

عنوان صفحه

سیستم مکانیکی …………………………………………………………………………………. ۱

تقسیم بندی آسانسور ………………………………………………………………………… ۱

پارامترهای فنی …………………………………………………………………………………. ۲

سیستم تعلیق کابین ……………………………………………………………………………. ۴

وزنه تعادل ……………………………………………………………………………………….. ۵

ترمزها ……………………………………………………………………………………………… ۶

آزمایش ترمزهای آسانسور ……………………………………………………………….. ۶

سیستم ایمنی ( پاراشوت )……………………………………………………………………. ۷

گاورنرها سرعت غیر مجاز ………………………………………………………………… ۸

درها وسردها ……………………………………………………………………………………. ۹

دربهای آکاردئونی ……………………………………………………………………………. ۱۵

چاه آسانسور …………………………………………………………………………………… ۱۶

سازه چاه ………………………………………………………………………………………… ۱۷

موتورخانه ……………………………………………………………………………………….. ۱۸

موتورمحرکه آسانسور ……………………………………………………………………… ۲۰

عایق سازی صدا ………………………………………………………………………………. ۲۰

فهـرست مطـالـب

عنوان صفحه

محاسبه ی فرکانس تشدید …………………………………………………………………. ۲۱

آزمایش موتورو گیربکس بالابر …………………………………………………………. ۲۴

انتخاب نقاط مبنا ……………………………………………………………………………….. ۲۶

مشخصه های مخصوص آزمایش ها ………………………………………………….. ۲۷

ریل های راهنما ………………………………………………………………………………… ۲۹

محاسبه ریل راهنما …………………………………………………………………………… ۳۱

خلاصه ای از مشاهدات تجربی ………………………………………………………….. ۳۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی تعمیر و نگهداری آسانسور | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲