گزارش کارآموزی ترانسفورماتور و ايمني | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

مقاله کارآموزی ترانسفورماتور قدرت گازی – ایمنی درانتقال

۴۵ ص

 

فهرست مطالب

خلاصه گزارش ۱

مقدمه۲

ویزگی ها و موارد قابل توجه ترانسفورماتورهای گازی ۳

ساختمان و اصول طراحی ترانسفورماتورهای گازی ۷

متعلقات ترانسفورماتور۱۱

سیستم حفاظتی ۱۵

مفاهیم ایمنی۲۱

اصول و روشهای ایمنی ۲۴

حوادث ناشی از کار ۲۷

اصول ایمنی در الکتریسیته ۲۹

آشنایی با مختصات آتش سوزی ۳۰

دستور العمل کنترل موارد ایمنی در پستهای انتقال نیرو ۳۶

آمار حوادث در پست فریمان ۴۱

فهرست منابع ۴۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی ترانسفورماتور و ایمنی | 4500 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲