گزارش کارآموزی برق ,پست، ترانسفورماتور، رله | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی برق (پست، ترانسفورماتور، رله و…)

۵۰ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول : مقدمه ۱

- تاریخچه صنعت برق ۵

- فلسفه وجود پستهای فشار قوی ۷

- سیستم قدرت ۹

۱- پست ۹

۲- بهره برداری از پستهای برق ۱۰

- شرح وظایف اپراتور پستهای ۲۳۰ کیلو ولت ۱۲

الف – وظایف اپراتور شبکار ۱۳

ب – وظایف اپراتور روزکار ۱۵

فصل دوم ترانس و ملحقات آن ۱۷

- تعریف ترانسفورماتور ۱۸

- تلفات ترانسفورماتور ۲۱

- انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز ۲۲

- ترانسفورماتور جریان C.T 27

- ترانسفورماتورهای ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T 32

فصل سوم : رله های حفاظت خط وترانس ۳۵

۱- حفاظتهای ترانسفورماتور ۳۶

- رله بوخهلتس ۳۶

- رله جریان زیاد با زمان معکوس ۳۸

- رله دیفرانسیل ۳۹

- رله ارت فالت ۳۹

- رله اضافه جریان ۴۰

- رله جریان زیاد با زمان ثابت ۴۰

۲- حفاظت خط ۴۱

- رله دیستانس ۴۱

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل چهارم : کلیدهای قدرت ۴۲

- کلیدهای فشار قوی ۴۳

- قطع کننده یا سکسیونر ۴۶

-قطع جرقه در کلیدهای فشار قوی ۴۶

- کلید قدرت یا دژنکتور ۵۰

- کلیدهای تمام روغنی ۵۱

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی برق ,پست، ترانسفورماتور، رله | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲