گزارش کارآموزی برق خودرو و سیم کشی خودرو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی برق خودرو و سیم کشی خودرو در شرکت پارس خودرو

۶۳ص

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: شرکت پارس خودرو

۱-۱ تاریخچه شرکت پارس خودرو ………………………………………………………..

۱

۱-۲ تولیدات شرکت از بدو تأسیس ………………………………………………………..

۶

فصل دوم: برق خودرو

۲-۱ مقدمه: روند تولید برق در خودرو ……………………………………………………

۸

۲-۲ باتری ………………………………………………………………………………………………

۹

۲-۳ دینام ……………………………………………………………………………………………….

۱۰

۲-۴ استارت …………………………………………………………………………………………..

۱۳

۲-۵ سیستم جرقه‌زنی …………………………………………………………………………….

۱۴

۲-۵-۱ طرز کار سیستم جرقه زنی …………………………………………………………

۱۵

۲-۵-۲ اجزای سیستم جرقه زنی …………………………………………………………..

۱۶

۲-۵-۲-۱ شمع ……………………………………………………………………………………….

۱۶

۲-۵-۲-۲ کویل ………………………………………………………………………………………

۱۷

۲-۵-۲-۳ دلکو ………………………………………………………………………………………

۱۸

۲-۶ سیستم تزریق سوخت …………………………………………………………………….

۲۱

۲-۶-۱ سنسورها ……………………………………………………………………………………

۲۳

۲-۶-۱-۱ سنسور میل بادامک ………………………………………………………………..

۲۳

۲-۶-۱-۲ سنسور جریان هوا …………………………………………………………………

۲۴

۲-۶-۱-۳ سنسور دمای آب موتور ………………………………………………………..

۲۵

۲-۶-۱-۴ سنسور ضربه ………………………………………………………………………..

۲۵

۲-۶-۱-۵ سنسور وضعیت دریچه گاز ……………………………………………………

۲۵

۲-۶-۱-۶ سنسور دور موتور ………………………………………………………………..

۲۶

۲-۶-۱-۷ سنسور اکسیژن………………………………………………………………………

۲۶

عنوان

صفحه

۲-۶-۲ انواع سیستمهای سوخت انژکتور …………………………………………………….

۲۷

۲-۶-۲-۲ سیستم K-JETRONIC …………………………………………………………….

27

2-6-2-1 سیستم KE-JETRONIC …………………………………………………………..

27

2-6-2-3 سیستم L-JETRONIC ……………………………………………………………..

28

2-6-2-4 سیستم LH-JETRONIC ………………………………………………………….

28

2-6-2-5 سیستم MONO_LETRPONIC ………………………………………………..

29

2-6-2-6 سیستم MOTRONIC ………………………………………………………………

29

2-6-3 سیستم سوخت رسانی …………………………………………………………………..

۳۱

۲-۷ سیستم روشنایی و سیستمهای فرعی دیگر ………………………………………….

۳۳

۲-۷- الف سیستم روشنایی ………………………………………………………………………

۳۳

۲-۷-ب سیستمهای فرعی دیگر ………………………………………………………………….

۳۵

۲-۷-ب-۱ برف پاک‌کن و شیشه شوی ……………………………………………………….

۳۵

۲-۷-ب-۲ بوق …………………………………………………………………………………………

۳۷

۲-۷-ب-۳ آینه برقی …………………………………………………………………………………

۳۸

۲-۷-ب-۴ شیشه بالابر برقی …………………………………………………………………….

۳۹

۲-۷-ب-۵ قفل مرکزی ………………………………………………………………………………

۳۹

۲-۷-ب-۶ شیشه گرم کن عقب ………………………………………………………………….

۴۰

۲-۷-ب-۷ کولر و بخاری ………………………………………………………………………….

۴۰

۲-۷-ب-۸ سیستمهای اطلاع رسانی به راننده………………………………………………

۴۱

فصل سوم: سیم کشی خودرو

۳-۱ مشخصات سیمها ………………………………………………………………………………

۴۸

۳-۲ طراحی دسته سیم ……………………………………………………………………………..

۴۹

۳-۳ فیوزها ……………………………………………………………………………………………..

۵۰

۳-۴ لیست فیوزهای خودرو ………………………………………………………………………

۵۲

۳-۵ سیم کشی سرانزا ………………………………………………………………………………

۵۵

۳-۶ تصاویر خط سیم کشی سرانزا ……………………………………………………………

۵۷

منابع و مراجع ………………………………………………………………………………………….

۶۳

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی برق خودرو و سیم کشی خودرو | 5000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲