گزارش کارآموزی اسانسگیری | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی اسانسگیری

۱۴۴ص.DOC

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

مقدمه ۱

معرفی ۳ گیاه ۴

۱- اوکالیپتوس ۵

۲- اکلیل ۲۰

۳- بابونه ۳۶

انواع بابونه ۵۳

بابونه کبیر ۵۴

بابونه رسمی ۶۶

بابونه وحشی ۷۲

بابونه رومی ۸۳

بابونه زرد ۸۹

فصل دوم ۹۱

اسانسها ۹۲

تقطیر ساده ۱۰۱

شیمی اسانسها ۱۰۵

آشنایی با انواع مبرد ۱۱۰

انواع کلونجر ۱۱۲

تقطیر با بخار آب ۱۲۵

تقطیر با آب و بخار ۱۲۸

سوکسله ۱۲۹

اسپکتروفتومتر ۱۳۰

بازیافت کلروفرم ۱۳۷

کاربرد اسانس ۱۴۰

عوارض جانبی ۱۴۴

جدول کارهائی که در این دوره انجام شده ۱۴۷

منابع

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی اسانسگیری | 10000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲