گزارش کارآموزی احداث فضای سبز | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی شرکت سبزینه وار

۴۴ ص

فهرست

پیشگفتار

طراحی باغ و احداث فضای سبز

انتخاب ابزار صحیح در کار و هنر باغبانی

بیل spade

شن کش rake

بیلچه ها small shovel or dibble

وجین کننده ها و کولتیواتورها weeding-to weed))

چنگک و چنگکهای دستی grapnel or hook

کج بیل hoe

هرس کننده های پرچین

قیچی باغبانی

)قلمه های نیمه بالغ ( unrip) cutting)

اختصاصات دستگاه رویشی

کاربرد گیاهان تیره آلاله

طراحی فضای سبز عامل تاثیرگزار بر کیفیت زیستی شهرها

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی احداث فضای سبز | 4400 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲