گزارش کارآموزی آسفالت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی اجرای آسفالت

۴۰ص.doc

شرکت آسفالت طوس

بیش از ۴۰ سال تجربه در کارهای پیمانی و انجام پروژه های مختلف، گواهی است بر توانائی و مهارت شرکت آسفالت طوس.

شرکت آسفالت طوس مجری طرح های EPC در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، پروژه های صنعتی، فرودگاهی و عمرانی می باشد

الف: آسفالت سرد
۱- آسفالت سرد پیش‌ساخته
۱-۱- مصالح سنگی
جدول شماره ۱ دانه‌بندی مصالح آسفالت سرد پیش‌ساخته
مصالح مورد مصرف باید دارای ویژگیهای زیر نیز باشد:
۱-۲- قیر
جدول شماره ۲ قیرهای مورد مصرف در آسفالت سرد پیش‌ساخته
توضیحات جدول:
۱-۳- ساخت آسفالت
۱-۳-۱- آسفالت سرد با قیر مخلوط MC یا SC
1-3-2- آسفالت سرد با امولسیون قیر
۱-۴- نحوه اجرا
جدول شماره ۳ ضخامت لایه‌های آسفالت سرد پیش‌ساخته
۲- آسفالت ردمیکس
۱- مصالح سنگی
رعایت محدودیتهای زیر در مورد استفاده از جدول فوق الزامی است:
۲- دانه‌بندی اساس آسفالتی و کنترل کیفیت
۲-۱- مصالح درشت‌دانه
۲-۲- مصالح ریزدانه
جدول شماره ۴ دانه‌بندی مصالح ریزدانه
۲-۳- مصالح فیلر
جدول شماره ۵ دانه‌بندی فیلر برای اساس آسفالتی
۴- قیر
۴-۱- گروه قیرهای نفوذی
۴-۲- گروه قیرهای ویسکوزیته
جدول شماره ۶ راهنمای انتخاب قیرهای نفوذی
۵- طرح اختلاط
۶- مشخصات کارخانه آسفالت
۷- تهیه بتن آسفالتی
جدول شماره ۷ راهنمای انتخاب درجه حرارت مخلوطهای آسفالتی (درجه سلسیوس)
جدول شماره ۸ راهنمای کفایت مدت اختلاط
۸- حمل آسفالت
۹- روش اجرا
۹-۱- آماده کردن سطح خیابان
۹-۲- اندود نفوذی (پریم‌کت)
ـ میزان قیر و نحوه اجرای اندود نفوذی
۹-۳- اندود سطحی (تک‌کت)
ـ میزان قیر و روش اجرا
۹-۴- پخش آسفالت
۹-۴-۱- کلیات
۹-۴-۲- پخش با فینیشر
۹-۴-۳- پخش با گریدر
۹-۴-۴- درجه حرارت پخش
۹-۴-۵- تراکم آسفالت
یک ـ غلتکهای فولادی
دو ـ غلتکهای لاستیکی
سه ـ نحوه کوبیدن آسفالت
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله نهایی
۹-۴-۶- کنترل تراکم
۹-۴-۷- کنترل کیفیت
۹-۴-۸- کنترل عبور و مرور

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی آسفالت | 2900 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۲۱ خرداد ۱۳۹۲