گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

۱۵۳ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول

مقدمه ۴

نورچیست ۵

پیدایش لیزر ۷

ساخت لیزر ۸

لیزر در پزشکی ۱۲

ظهور لیزر تراپی ۱۵

معرفی مراکزی که در دوره کارورزی به آنجا رفتم ۲۰

فصل دوم: مبانی و اصول لیزر

مفاهیم اولیه ۲۳

برخورد نور با ماده ۲۶

ماهیت نور و لیزر ۲۸

اساس تشکیل لیزر ۳۱

ماده فعال ۳۳

کاواک ۳۳

منبع انرژی ۳۳

نحوه تولید لیزر ۳۵

خواص لیزر ۳۷

تک فامی ۳۸

همدوسی ۳۸

واگرایی کم و هم راستایی ۳۸

شدت بالا و درخشندگی ۳۹

طبقه بندی لیزرها ۳۹

لیزرهای حالت جامد ۴۲

لیزرهای مایع ۴۴

لیزرهای گازی ۴۸

لیزرهای نیمه هادی ۵۲

لیزرهای پلاسما ۵۵

فصل سوم:انواع لیزرها و اصول دستگاههای لیزر تراپی

مقدمه ۵۷

انواع لیزرها در دستگاههای لیزر تراپی ۵۸

لیزر هلیوم- نئون ۶۲

لیزر ایندیوم- کالیم- آلومینیوم – آرسناید ۶۳

لیزر گاز کربنیک ۶۴

لیزهایND – Yag 66

لیزر یاقوت ۶۷

لیزر کریپتون ۶۷

شرایط انتخاب و بکارگیری دستگاه لیزرتراپی ۶۸

گذشته،حال و آینده دستگاههای لیزر تراپی ۷۰

لیزر دیودی و نحوه ساخت آن ۷۱

انتقال انرژی در مواد نیمه هادی ۷۳

نحوه ساخت دیود لیزر ۷۸

ساختمان داخلی دیود لیزر ۸۲

میزان واگرایی و اندازه پرتو ۸۲

وابستگی درجه حرارت به توان خروجی ۸۴

رفتار زمانی دیود لیزر ۸۶

نحوه موازی کردن پرتوی لیزر ۸۹

انواع دیود لیزر ۹۰

لیزر تراپی چیست ۹۲

فیزیولوژی بافت و لیزر ۹۵

برهم کنش نور با بافت ۹۸

فصل چهارم

نکات عملی در ارتباط با دستگاهها ۱۰۴

کالیبراسیون ۱۱۰

عوامل مکانیکی در بهم خوردن کالیبراسیون ۱۱۱

معرفی دستگاهها و اپراتوری آنها ۱۱۲

معرفی دستگاه Mustang 114

اپراتوری Mustang 118

معرفی لیزر قلمی ۱۲۰

معرفی AZOR-2k-02 121

اپراتوری AZOR-2k-02 122

معرفی دستگاه ILP و اپراتوری آن ۱۲۴

فصل پنجم

نکات ایمنی ۱۲۷

تقسیم بندی لیزر از لحاظ انرژی ۱۲۹

روش های ایمنی ۱۳۰

خطرات ناشی از پرتو ۱۳۱

خطرات چشمی ۱۳۳

خطرات دندان ۱۳۴

خطرات غیر وابسته به پرتو ۱۳۵

فصل ششم

نتیجه گیری ۱۳۷

منابع و ماخذ ۱۴۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲