گزارش کارآموزش كارخانجات نساجي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

 

گزارش کارآموزش کارخانجات نساجی خوی

۶۴ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

مقدمه ۱

فصل اول

مقدمه ۲

بررسی موقعیت جغرافیایی کارخانه ۲

فصل دوم: مقدمات بافندگی

مقدمه ۱۲

مشخصات ماشین آلات خط تولید در قسمت مقدمات بافندگی ۱۳

ماشین چله پیچی مستقیم ۱۵

ماشین چله پیچی بخشی ۲۲

ماشین آهار ۲۵

نخ کشی، طراحی، گره زنی ۳۳

تعداد ماشین محوله به هر کارگر، تعداد شیفت کاری ۳۷

فصل سوم: بافندگی

مقدمه ۳۸

مشخصات ماشین آلات خط تولید در قسمت مقدمات بافندگی ۳۸

معرفی قسمت های مختلف ماشین بافندگی ۴۲

بررسی عملیات در یک سیکل بافندگی ۴۷

علت های متوقف شدن پی در پی ماشین بافندگی ۵۱

علت های موج دار بودن پارچه ۵۲

علت های به وجود آمدن غلط پودی و خطوط عرضی روی پارچه ۵۲

علت های کج و معوج بودن نخ های تار ۵۳

علت های پاره شدن نخ تار بیش از حد معمول ۵۳

فهرست مطالب

عنوان صفحه

علت های پاره شدن نخ پود بیش از حد معمول ۵۴

سرویس کاری ماشین آلات خط بافندگی ۵۴

تعداد ماشین محوله به هر کارگر، تعداد شیفت کاری ۵۵

شرح مختصر تولید ازابتدا تا انتها ۵۵

فصل چهارم

نحوه تهیه مواد اولیه ۵۹

نحوه فروش محصولات ۵۹

بررسی تولید ماشین آلات ۶۰

بررسی میزان راندمان ماشین آلات ۶۳

مشکلات ۶۴

پیشنهادات ۶۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزش کارخانجات نساجی | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲