گزارش كار آموزي ليزينگ خودرو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کار آموزی لیزینگ خودرو

۵۶ ص

 

فهرست :

فصل اول:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………۱

لیزینگ چیست……………………………………………………………………………………….۲

تکنولو‍‍ژی SQL……………………………………………………………………………………۸

فصل دوم:

نیازمندیها……………………………………………………………………………………………..۱۶

شرح عملکرد فرم ها…………………………………………………………………………………۱۷

فصل سوم:

شرح با بانک اطلاعاتی………………………………………………………………………………۵۳

مدل رابطه ای (ERD)……………………………………………………………………………..56

منابع

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کار آموزی لیزینگ خودرو | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲