گزارش كارورزی حسابداری در شركت غذايي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی حسابداری در شرکت غذایی پیچک

۴۵ ص

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱- فصل اول: آشنای کلی با مکان کارآموزی ۱

۱-۱-تاریخچه ۲

۲-۱-نمودار سازمانی ۴

۳-۱-شرح مختصری از مکان کارآموزی ۵

۲- فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی ۶

۱-۲- اصول و مبانی کلی حسابها ۷

۲-۲-اصول و مبانی کلی حسابهای مالی ۷

۳-۲- کلیات تولید ۸

۴-۲- اصول و عوامل قیمت تمام شده ۱۰

۵-۲- عوامل قیمت تمام شده ۱۱

۱-۵-۲-مواد اولیه و بسته بندی اصلی ۱۲

۲-۵-۲-سربار(هزینه های تولید) ۱۲

۶-۲-ضایعات تولیدی ۱۴

۷-۲-مراکز هزینه ۱۵

عنوان صفحه

۱-۷-۲-مراکز هزینه(دوایر) تولیدی ۱۵

۲-۷-۲-مراکز هزینه (دوایر) تشکیلاتی ۱۷

۸-۲-اصول و مبانی کلی بودجه و استانداردها ۱۸

۹-۲-محاسبه قیمت تمام شده استاندارد تولیدات ۱۹

۱۰-۲-اصول و مبانی کلی روشها ۲۲

۳-فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتایج آشنایی با شرکت صنایع غذایی پیچک ۲۳

۱-۳-فعالیت مالی ۲۴

۱-۱-۳-دایره دریافت و پرداخت ۲۴

۲-۱-۳-دایره صدور اسناد و دفترداری ۲۶

۲-۳-شرایط اجرای نظام حسابداری مالی (صنعتی) ۲۶

۳-۳-حسابها ۲۷

۴-۳-روشها ۲۷

۵-۳-توضیح فرم سند حسابداری ۲۸

۶-۳- تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری و تعیین چگونگی شناسایی سود و بستن حسابها ۲۸

عنوان صفحه

۷-۳-تعیین کنترلهای داخلی لازم در مراحل مختلف ۳۰

۱-۷-۳-نحوه کنترل داخلی ۳۱

۲-۷-۳-دریافتها ۳۱

۸-۳-خلاصه اهم رویه های حسابداری ۳۲

۱-۸-۳-موجودی مواد و کالا ۳۲

۹-۳-نسبتهای مالی ۳۲

۱-۹-۳-نسبتهای نقدینگی ۳۳

۲-۹-۳-نسبتهای سرمایه گذاری ۳۳

۳-۹-۳-نسبتهای سودآوری ۳۳

۱۰-۳-عملکرد مالی شرکت ۳۵

۱-۱۰-۳-سود و زیان ۳۵

۲-۱۰-۳-ترازنامه ۳۵

۴-فصل چهارم:انتقادات و پیشنهادات ۳۶

۱-۴-انتقادات و پیشنهادات ۳۷

۵-فصل پنجم:پیوست ۳۹

عنوان صفحه

۱-۵-فرم پیشرفت کارآموزی (فرم شماره ۱ و۲)

۲-۵-فرم پایان دوره کارآموزی

۳-۵-فرم شرح گزارش ماهانه

۴-۵-فرم نظرات و پیشنهادات

۵-۵-صورت هزینه تنخواه گردان

۶-۵-برگ پرداخت طی اسناد بهادار

۷-۵-عملکرد مالی شرکت (سود و زیان، ترازنامه)

۸-۵-نسبتهای مالی

۹-۵-نمودار مقدار واقعی فروش

۱۰-۵-فرم سند حسابداری

۱۱-۵-سر فصلهای حسابداری

 

با تشکر از استاد رهنما جناب آقای مقتدرنژاد .

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارورزی حسابداری در شرکت غذایی | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲