گزارش كارآموزی واگن پارس سنسورها | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها

۵۰ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

آشنایی بامکان کارآموزی

مقدمه ۱

فصل اول ۳

تعریف عبارت سنسور ۴

تکنیک های تولد سنسور ۶

سنسورها در تکنولوژی لایه نازک ۸

سنسورهای سیلیکانی ۹

خواص سیلیکان واثرات آنهابرسنسورها ۱۰

فصل دوم ۱۲

سنسورها اکوستیکی ، سنسورها ی صوتی وکاربردهای ۱۴

سنسورهای موج صوتی سطحی ۱۶

فصل سوم ۱۹

سنسورهای گازیSAW 20

کاربردهایی ازسنسورهای سرعت وشتاب ۲۱

توضیحات مکمل ۲۲

فصل چهارم ۲۵

سنسورهای مکانیکی ۲۶

شتاب سنج ها ۲۷

سنسورهای FLOW 28

فصل پنجم ۳۱

سنسورهای نوری ۳۲

مقاومت های نوری ۳۳

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سنسورهای نیمه هادی نوری برای آشکارسازی الکترومغناطیس و

امواج هسته ای ۳۵

دیودهای نوری ۳۷

ترانزیستورهای نوری ۳۸

مثالی ازکاربرد سنسورهای نوری ۴۱

سایر مواد نیمه هادی برای سنسورهای نوری ۴۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲