گزارش كارآموزی مجتمع فولاد خراسان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی مجتمع فولاد خراسان

بخش تعمیرات جرثقیل قسمت برق

۲۵ص

فهرست مطالب

اهم فعالیت های انجام شده کارآموزی ۱

تاریخچه مجتمع فولاد خراسان ۳

مقدمه ۴

واحد فولادسازی ۵

واحدذوب ۵

- برق رسانی

- پست برق ۴۰۰ کیلو ولت

واحد جرثقیل ۷

تعمیر و نگهداری ۸

الف: بخش تاسیسات مکانیکی ۹

ب: بخش تاسیسات برق ۹

ب-۱: مدارات فرمان ۹

- بخش میکرو الکترونیکی ۹

- مدارات کنتاکتوری ۱۲

ب-۲: مدارات قدرت ۱۲

روش های کنترل جرثقیل ۱۴

جرثقیل های دارای مگنت دائم ۱۶

جرثقیل های دارای مگنت غیر دائم ۱۶

جرثقیل های ساده ۱۷

جرثقیل های بازویی ۱۷

ترمزهای جرثقیل ۱۷

جعبه کنترل مگنت ترمز ۱۸

وظیفه تایمر ۱۸

سیستم ترمز الکتروهیدرولیکی ۲۰

روش اجرایی ۲۱

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی مجتمع فولاد خراسان | 5000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲