گزارش كارآموزی طراحي نظام هاي مالي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا (سهامی خاص)

۹۵ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بخش اول :

مدیریت و وظایف آن

۱

بخش دوم :

طرح حسابداری مالی

۱۱

طرح دریافت و پرداخت

۴۷

آیین نامه تنخواه گردان

۵۷

بخش سوم :

طرح سیستم حقوق و دستمزد

۶۹

طرح مجوزهای مالی

۸۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی طراحی نظام های مالی | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲