گزارش كارآموزی سيستم تعلیق خودرو سايپا | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی سیستم تعلیق خودرو سایپا

۶۰ ص

چکیده…………………………………….. ۱

فصل اول شرحی مختصر در مورد تاریخچه نمایندگی مجاز ۱۸۳۵ سایپا

……………………………………… ۲

فصل دوم بخش‌های مرتبط با رشته علمی کارآموز….. ۳

فصل سوم سیستم تعلیق خودرو……………….. ۴

هدف از به کارگیری سیستم تعلیق………………… ۴

اجزای سیستم تعلیق………………………….. ۵

۱ـ انواع فنرهای خودرو………………………. ۵

۲ـ کمک فنر………………………………… ۶

هدف از بکارگیری کمک‌فنر………………………. ۶

۳ـ سیستم‌های تعلیق عقب………………………. ۶

۴ـ سیستم‌های تعلیق جلو………………………. ۷

۵ـ سیستم کنترل سواری الکترونیکی……………….. ۸

سیستم فرمان……………………………….. ۹

هدف از به‌کارگیری سیستم فرمان…………………. ۹

اجزای سیستم فرمان…………………………. ۱۰

اجزای سیستم فرمان هیدرولیکی………………… ۱۱

میزان فرمان، تعمیر و نگهداری سیستمهای تعلیق و فرمان ۱۱

عیب‌یابی سیستم‌های تعلیق و فرمان……………… ۱۲

مشکلات سیستم‌های تعلیق و فرمان……………….. ۱۲

۱ـ سفتی فرمان……………………………… ۱۲

۲ـ خلاصی اضافی فرمان………………………… ۱۳

۳ـ گیجی فرمان…………………………….. ۱۴

۴ـ کشیدن فرمان……………………………. ۱۴

۵ـ در هنگام ترمز گرفتن فرمان به یک طرف کشیده می‌شود ۱۵

۶ـ زدن چرخ……………………………….. ۱۵

۷ـ پرش…………………………………… ۱۶

۸ـ در رفتن فرمان…………………………… ۱۶

۹ـ برگشت‌پذیری ضعیف………………………… ۱۶

۱۰ـ قیژقیژ‌کردن لاستیکها در هنگام پیچیدن………. ۱۷

۱۱ـ لاستیک سایی……………………………. ۱۷

۱۲ـ کوبیدن سیستم تعلیق…………………….. ۱۸

۱۳ـ نوسان اضافی در هنگام پیچیدن……………… ۱۸

۱۴ـ شکستگی فنر……………………………. ۱۸

۱۵ـ مناسب نبودن ارتفاع سیستم تعلیق………….. ۱۹

۱۶ـ صدا و لرزش……………………………. ۱۹

۱۷ـ کوبیدن……………………………….. ۲۰

۱۸ـ نشت روغن……………………………… ۲۰

بازدید اجزای سیستم تعلیق و فرمان ‌…………… ۲۰

۱ـ بازدید میله‌بندی فرمان…………………… ۲۰

۲ـ وارسی جعبه فرمان……………………….. ۲۲

الف) جعبه فرمان ساچمه‌ای…………………….. ۲۲

ب) جعبه فرمان‌اره‌ای………………………… ۲۲

۳ـ وارسی بلبرینگهای چرخ…………………….. ۲۳

الف) وارسی بلبرینگهای قابل تنظیم چرخ…………. ۲۴

ب) وارسی بلبرینگهای غیر قابل تنظیم چرخ………… ۲۴

۴ـ بازدید سیبکها………………………….. ۲۵

الف) سیبکهای دارای سایش‌نما………………….. ۲۵

ب) سیبکهای بی‌سایش نما………………………. ۲۶

۵ـ وارسی کمک‌ها و کمک ـ فنرها ………………. ۲۶

تعمیر و نگهداری سیستم تعلیق و فرمان………….. ۲۷

۱ـ تنظیم بلبرینگ چرخ……………………….. ۲۸

۲ـ تعمیر جعبه فرمان………………………… ۲۹

۳ـ تعمیر کمک ـ فنر…………………………. ۳۲

ب) باز کردن اجزای کمک فنر………………….. ۳۳

ج) بازدید کمک ـ فنر……………………….. ۳۳

د) جمع کردن کمک ـ فنر………………………. ۳۴

هـ) نصب کمک ـ فنر…………………………. ۳۴

میزان کردن چرخ (میزان فرمان)……………….. ۳۵

مبانی میزان کردن چرخ………………………. ۳۵

۱ـ بازدید پیش از میزان کردن چرخ…………….. ۳۶

۲ـ میزان کردن چهار چرخ…………………….. ۳۷

۳ـ وارسی زوایای تنظیم چرخهای جلو……………. ۳۷

الف) اندازه‌گیری کمبر………………………… ۳۸

ب) اندازه‌گیری کستر………………………….. ۳۸

ج) اندازه‌گیری شیب محور فرمان…………………. ۳۸

د) اندازه‌گیری شعاع گردش…………………….. ۳۹

و) اندازه‌گیری تباعد ـ تقارب…………………. ۳۹

۴ـ تنظیم کستر و کمبر (سیستم تعلیق کوتاه و بلند)… ۴۰

الف) تنظیم بالایی………………………….. ۴۰

ب) تنظیم پیچ بادامکی………………………. ۴۱

ج) تنظیم میل طبق………………………….. ۴۱

د) تنظیم میل کمک………………………….. ۴۱

۵ـ تنظیم کستر و کمبر (سیستم تعلیق با کمک ـ فنر)… ۴۲

۶ـ تنظیم تباعد ـ تقارب…………………….. ۴۲

۷ـ سنتر کردن فلکه فرمان…………………….. ۴۳

۸ـ میزان کردن چرخ عقب……………………… ۴۴

الف) تنظیم کمبر چرخ عقب…………………….. ۴۴

ب) تنظیم تباعد ـ تقارب چرخ عقب……………… ۴۴

۹ـ مشکلات پس از میزان کردن چرخ………………. ۴۵

منابع……………………………………. ۴۷

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی سیستم تعلیق خودرو سایپا | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲