گزارش كارآموزي pretritement | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

عنوان گزارش کارآموزی :

pretritement

محل کارآموزی : شرکت سایپا

 

مقدمه
آماده سازی سطح
فسفاته کاری
تاریخچه
تاریخچه شرکت سایپا
سابقه تاریخی فسفاته کاری
خوردگی های ممکن در بدنه پراید
انواع خوردگی
تاسیسات
وسایل مورد نیاز جهت ساخت تاسیسات
تاسیسات غوطه وری
گرم کردن مخازن
مخازن آبکشی
جداکردن لجن وجرم
انواع طرحها ویژه دستمال کشی
چربی گیری و آماده سازی سطح
چربی گیری ومهیا کردن سطح B20 ,B30 ,B40
فسفاته کاری
روشهای مهندسی سطح B70
B80
عمل آوری قبل از فسفاته
پوشش دادن ضخیم با فسفات-فسفاته کاری ضخیم
پوشش فسفاته
عملیات بعد از فسفاته کاری
B110
عملیات بعد از فسفات دار کردن
B120-B130
الکترو دی پوزیشن
انواع سیستمهای الکترو دی پوزیشن
معایب رنگ و روشهای آن

منابع

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی pretritement | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲