گزارش كارآموزي واحد مهندسي خوردگي خطوط لوله و مخابرات نفت تهران | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی:

واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران

۵۲ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست

مقدمه

تأثیر مقاومت در شدت جریان خوردگی:

اعمال پوشش

پوششها

مقابله با خوردگی لوله عبارتند از:

۱- استفاده از پوششها

۲- حفاظت کاتدی

انواع پوششها

حفاظت کاتدی

طراحی بستر آندی

حفره‌های آندی چاهی

حفره‌های عمودی و افقی

اتصالات

آندهای فداشونده

پی پا

آندها:

کابل:

ذکر چند نکته در مورد خوردگی

چند نکته درباره آندهای روی و منیزیم

دستگاههای اندازه‌گیری

ولت مترها:

ولت‌مترهای با مقاومت زیاد

ولت مترهایی با مقاومت پایین

آمپرمترها

اندازه سنج مرکب:

دستگاه اندازه‌گیری ضریب مقاومت زمین

مقدمه:

خوردگی تأسیسات صنعتی یکی از زمینه‌هایی است که مورد توجه خاص دانش‌پژوهان قرار دارد. در گزارش حاضر سعی شده که اطلاعاتی در مورد روشها، تجربیات دستگاهها و لوازم مورد نیاز همراه با تئوریهای اصول خوردگی چگونگی آزمایشها، اندازه‌گیریها، ذکر شود.

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲