گزارش كارآموزي منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

سازمان انرژی اتمی

گزارش کارآموزی منطقة اکتشافی مواد رادیواکتیو ناریگان

ص۷۷

رشتة :

کاردانی استخراج معادن (غیرذغال)

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه و تشکر……………………..

فصل اول ـ کلیاتی در مورد اورانیوم ….

۱-۱-مقدمه – عناصر رادیواکتیو ……….

۱-۲-زمین شناسی اورانیوم……………..

۱-۳-کانیها و کانسارهای اورانیوم……..

۱-۴-روش اکتشاف کانسارهای اورانیوم……

۱-۵-اورانیوم منبع انرژی…………….

۱-۶-بزرگترین ذخائر اورانیوم………….

۱-۷-انواع ذخائر اورانیوم……………

۱-۸-فرآوری سوخت هسته ای…………….

۱-۸-۱- چرخة سوخته هسته ای……………

۱-۸-۲- استخراج اورانیوم………………

۱-۸-۳ – حمل و نقل اورانیوم…………….

۱-۹-فرآوری شیمیائی کیک زرد………….

۱-۱۰- غنی سازی اورانیوم

۱-۱۱- قیمت اورانیوم غنی شده ………………………….

عنوان صفحه

۱-۱۲- راکتور سازمان انرژی اتمی …………………….

۱-۱۲-۱- مواد موردنیاز راکتور………..

۱-۱۳- خطرات ناشی از تابش اشعه ها بر محیط زیست و جانداران

۱-۱۳-۱- فیزیک بهداشت………………..

۱-۱۴- دور ریختن زباله های اورانیومی………………….

۱-۱۴-۱- پسمانداری………………….

۱-۱۵- اساسنامه سازمان انرژی اتمی……………………..

۱-۱۶- تحصیلات رسمی در سازمان………………………..

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی منطقة اکتشافی مواد رادیواکتیو ناریگان | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲