گزارش كارآموزي سيستم الكتريكي خودرو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی سایپا سیستم الکتریکی خودرو

۶۰ ص

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………… ۱

استارت ……………………………………………………………………………………………………………. ۵

کلید قطع وصل موتور استارت …………………………………………………………………………… ۷

دستگاه تبدیل سرعت …………………………………………………………………………………………. ۸

مولد برق یا دینام ……………………………………………………………………………………………… ۹

آنالیز دستگاه استارت و دینام …………………………………………………………………………….. ۱۰

قطع کننده جریان معکوس ………………………………………………………………………………….. ۱۲

آفتامات ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

دستگاه ایجاد جرقه …………………………………………………………………………………………… ۱۹

دستگاه احتراق اجزا ………………………………………………………………………………………….. ۲۰

کوئل ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

دلکو ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

درب دلکو ………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

خازن ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

شمع ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

بازدید شمع ……………………………………………………………………………………………………… ۲۷

انواع شمع ………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

مگنت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

تأخیر یا تقدم زمان احتراق ………………………………………………………………………………… ۳۱

ریتارد ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

سیم کشی اتومبیل …………………………………………………………………………………………….. ۳۴

رنگ های متفاوت برای شناسایی سیم هاء…………………………………………………………… ۳۶

ادوات داشبورد ………………………………………………………………………………………………… ۳۶

داشبورد پیکان …………………………………………………………………………………………………. ۴۰

روش تعویض فیوز دلکو ……………………………………………………………………………………. ۴۳

نصب و تنظیم پلاتین ………………………………………………………………………………………….. ۴۴

طرز تعیین سیلندر شمارة یک و وایره آن …………………………………………………………….. ۴۵

مراقبت اساسی سیستم برق ……………………………………………………………………………….. ۴۷

فیوز ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

استفاده از فازمتر برای عیب یابی ……………………………………………………………………….. ۴۹

آزمایش آفتامات ……………………………………………………………………………………………….. ۴۹

ردیابی و رفع اشکال تعدادی از ایرادات برقی ………………………………………………………. ۵۱

الکترونیک در خودرو ………………………………………………………………………………………… ۵۲

نقش EIS در خودرو …………………………………………………………………………………………. ۵۳

سیستم جرقه (EIS ) ………………………………………………………………………………………….. 53

سیستم جرقه (EFI ) ………………………………………………………………………………………….. 54

سنسورها ………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی سیستم الکتریکی خودرو | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲