گزارش كارآموزي خط توليد، ساخت و مونتاژ وانت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی خط تولید،

 وانت پیکان ایران خودرو

۵۵ ص

فهرست

صفحه

عنوان ……………………………………

مقدمه ……………………………………

تاریخچه …………………………………..

مشخصات سالن مونتاژ ۱ و ۳ ……………………

فرم اعلام زون‌بندی سالن مونتاژ ۱ ……………..

شرح خلاصه‌ای از عملیات مونتاژ پیکان وانت ۱۶۰۰ در سالن ۱

مرحلة صافکاری …………………………….

مرحلة نقاشی ………………………………

مرحلة تزئینات …………………………….

مرحلة تکمیلی کاری …………………………

کنترل کیفیت ……………………………….

وظایف دایره کنترل کیفیت …………………….

اصول پیشرفت دوایر کنترل کیفیت ……………….

عنوان ……………………………………

مفهوم کیفیت ………………………………

کنترل کیفیت فراگیر ………………………….

نهادهای اداری کنترل کیفیت ……………………

فعالیت‌‌های دایره کنترل کیفیت …………………

کنترل کیفیت در شرکت ایران خودرو ……………..

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی خط تولید وانت | 6000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲