گزارش كارآموزي بهداشت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی بهداشت در کارخانه های دارو

۱۱۶ ص

فرمت : ورد

 

بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش

مقدمه
بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی
سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای در ایران
قوانین کار وزارت کار مورد استناد فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای
آئین نامه های سازمان تامین اجتماعی
آئین نامه های کمیته حفاظت فنی
تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش
کارگاهها و صنایعی که شرکت را احاطه کرده اند
صوت چیست
امواج صوتی
تقسیم بندی اصوات از نوع موج طولی
سروصدا(Noise)
انواع سر وصدا
اثرات زیاد آور سروصدا
روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار
استانداردهای سروصدا
در ایران استاندارد مورد قبول مطابق با استاندارد ACGTH می‌ باشد
بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش
اندازه گیری میزان صدا در سالن بسته بندی کارپول های دندانی
اندازه گیری میزان صدا در سالن بسته بندی آمپول (۲ mlit)
اندازه گیری در این صدا در سالن پرکنی
اندازه گیری میزان صدا در سالن بسته بندی قرص و کپسول
اندازه گیری میزان صدا در نیروگاه مرکزی
اندازه گیری میزان صدا در نیروگاه سرم سازی
کنترل سروصدا
پیشنهادات
ماده ۱۳۹
ماده ۱۴۱
ماد ۱۴۵
نور
واحدهای روشنایی
لومن (Luman)
لوکس (Lux)
فوت کندل (Foot Candle)
هدف از تامین روشنایی مناسب
ویژگیهای روشنایی رضایت بخش
تاثیرات روشنایی
انواع روشنایی های محیط کار
منابع نور
مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی
منابع روشنایی مصنوعی
میزان شدت روشنایی برای فعالیتهای گوناگون
اندازه گیری میزان نور در کارخانه داروپخش
اندازه گیری میزان روشنایی در سالن بسته بندی شربت
اندازه گیری میزان روشنایی در میزهای چک چشمی
تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده
پیشنهادات
آئین نامه حفاظت و بهداشت کار
منابع عمده تولید گرما
راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف
تابش یا تشعشع (Radiation)
جابجایی (Convection)
تبخیر (Evaporation)
عوامل محیطی موثر در شرایط جوی
دما
دما محیط
دمای تابشی
رطوبت
رطوبت نسبی
فشار بخار آب
سرعت جریان هوا
شاخص WBGT ( دمای ترگوی سان)
اصطلاحات WBGT
رطوبت نسبی
ارزیابی بارکاری
انواع کار
روشهای اندازه گیری شرایط جوی
دماسنج کاتا
بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش
سالن ساخت پماد
سالن اتوکلاو
سالن اتوکلاو و بسته بندی سرم
سالن بسته بندی قرص و کپسول
آلاینده های شیمیایی و تقسیم بندی آنها
تقسیم بندی آلاینده ها براساس حالت فیزیکی
تقسیم بندی آلاینده ها بر پایه اثرهای فیزیولوژیک
مواد التهاب آور
مواد خفگی آور
مواد بیهوشی آور
سموم سیستمیک
سایر مواد معلق غیر از سموم سیستمیک
راه‌های ورود مواد شیمیایی به بدن
راههای دفع مواد شیمیایی
بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در کارخانه داروپخش
فنول (Phenol)
فرمالدئید (Formaldehyde)
بررسی سیستم تهویه موجود در بخشهای مختلف کارخانه
ارگونومی
تقسیم کارهای جسمی از نظر ارگونومی
کارهای دینامیکی سخت
کارهای دینامیکی موضعی
کارهای استاتیک
اثرات کار استاتیک
کار ایستاده و تاثیرات آن
ارتفاع سطح کار
گراند جان در سال (۱۹۸۱) در مورد ارتفاع سطح کار توصیه هایی نموده است
کار بصورت نشسته و تاثیرات آن
ارتفاع میزکار
آنتروپومتری
آنتروپومتری در دو زمینه کاربرد دارد
پارامترهای اندازه گیری شده در کارخانه داروپخش
جدول آنتروپومتری کارگران زن در کارخانه داروپخش
طراحی صندلی
مشخصات صندلی های موجود در بخشهای مختلف کارخانه داروپخش
حمل دستی بار و دردهای کمر
روش صحیح بلند کردن بار
طراحی ابزار
توصیه هایی برای طراحی دسته یا بازوی ابزار زیر ارائه شده است
اصول طراحی ابزار
بررسی مسائل ارگونومیک در کارخانه داروپخش
ایمنی در صنعت
ایمنی عمومی
کمیته های حفاظتی
کارگران و شورای کارگاه همچنین طبق ماده ۹۳ قانون کار
وظایف کمیته حفاظت کارگاه بر طبق ماده ۳ آئین نامه حفاظتی
نظم و نظافت کارگاهی
آموزش ایمنی اعلانات و پوسترها
کاربرد رنگ واشکال هندسی
کدهای ایمنی طبق استاندارد موسسه بین المللی استاندارد امریکا ANSI
استانداردهای ایزو ونقش آن در ارتقاء ایمنی در کارخانه
انواع استانداردهای ایزو
مقررات کلی که از طرف این استاندارد به کارخانه اعلام شده
مزایای ISO 14000
چک لیست ایمنی عمومی
ایمنی ماشین آلات
ماده ۲۵ آئین نامه و مقررات حفاظتی ماشین آلات
حفاظ ماشین آلات باید دارای شرایط خاص باشند
دستگاه پرس قرص
نحوه کار دستگاههای پرس قرص
چک لیست پرس قرص
بررسی ایمنی پرس قرص
دستگاه آسیاب و گرانول سازی
چک لیست دستگاه آسیاب
بررسی ایمنی دستگاه آسیاب
دستگاه بسته بندی
چک لیست ایمنی ماشین آلات
بررسی ایمنی دستگاه بسته بندی
نتایج بدست آمده از بررسی ایمنی ماشین آلات در کارخانه داروپخش
پیشنهادات
منابع

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی بهداشت | 10000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲