گزارش كارآموزي آب و فاضلاب | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی آب وفاضلاب

۳۵ ص

گزارش کارآموزی

رشته :

مهندسی عمران

مکان کارآموزی :

اداره آب و فاضلاب شهرستان بهشهر

موضوع :

تصفیه خانه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

تشکر و قدردانی ۲

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز ۵

فصل سوم

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات ۶

مزایای بهره برداری از آب ژاول ۷

معایب بهره برداری از آب ژاول ۷

روشهای تزریق آب ژاول ۸

تصفیه آب ۱۱

دریچه های بازدید ۱۸

نتیجه گیری ۲۱

تصاویر همراه با توضیحات ۲۲

فصل اول :

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

اداره آب و فاضلاب بهشهر که زیر مجموعه آب و فاضلاب استان مازندران می باشد . که از سال ۷۳ از سازمان آب منطقه ای جدا و به صورت سازمانی مستقل به نام آب و فاضلاب شکل گرفته است .

این شرکت دارای دو طبقه می باشد که طبقه اول آن در قبل از انقلاب ساخته شده که منبع آب شرب شهرستان بهشهر نیز می باشد ودر طبقه ی بالایی آن ساختمان اداری واقع می باشد .

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی آب و فاضلاب | 3500 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲