پروژه کار آموزی کارخانه مهر باف یزد | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کار آموزی کارخانه مهر باف یزد

۷۰ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

۱- مشخصات کارخانه …………………. ۱

۲- مقدمه …………………………. ۶

۳- چله پیچی ………………………. ۱۲

۴- چله کشی بخشی ……………………. ۲۴

۵- آهار ………………………….. ۲۸

۶- آماده ساختن مخلوط آهار ……………. ۲۹

۷- نخ کشی ………………………… ۳۳

۸- مقایسه ماشین های بافندگی با ماکوو بی ماکو ۴۰

۹- ویژگی های ماشین های بی ماکو …….. ۴۴

۱۰- ماشین بافندگی اسمیت …………….. ۴۹

۱۱- اجزاء وساختمان ماشین های بافندگی … ۵۲

۱۲- روش کار ماشین اسمیت …………….. ۵۶

۱۳- تشکیل حاشیه کناره پارچه ………… ۵۹

۱۴- کناره گیر (تمپل)………………… ۶۲

۱۵- مکانیزم تشکیل دهنده دهنه ……….. ۶۳

الف

۱۶- مکانیزم نخ پود ………………… ۶۵

۱۷- تعمیر ونگهداری ………………… ۶۸

۱۸- تهویه سالن ……………………. ۶۹

۱۹- پیشنهادات …………………….. ۷۰

ب


فهرست اشکال

شکل ۱-۱- نمودار پرسنل کارخانه………… ۵

ج

شکل ۱-۶- مشخصات گره زنی نوع ثابت و متحرک ۳۹

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کار آموزی کارخانه مهر باف یزد | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲