کار آموزی امور مشترکين برق | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کار آموزی امور مشترکین برق خراسان

صفحات ۴۴

فرمت : ورد (قایل ویرایش)

مقدمه:

در ابتدای صنعت برق نیروگاههای کوچک دیزلی و سوختی پاسخگوی مصرف کنندگان بود، اما در حال حاضر دیگر به علت استفاده روزافزون از صنعت برق و رشد مصرف رفته رفته نیروگاههای دیزلی جای خود را به نیروگاههای بخار (سیکل ترکیبی) و آبی و انرژی هسته ای و غیره می دهند تا جائیکه امروزه تلاش براین است به جهت رعایت مسائل زیست محیطی و پاکیزگی حوزه های کاری استفاده بیشتر از انرژی هسته ای، از انرژی گرمایی زمین هم برای تولید انرژی الکتریکی استفاده شود.

فهرست مطالب:

فصل اول

آشنایی با امور برق شهرستان اسفراین

اداره بهره برداری

وضعیت سرویس دهی به مشترکین در موقع بروز اتفاقات و خاموشیها

فصل دوم

 

آشنایی با شبکه های توزیع

۱-۲- شبکه باز (شعاعی)

۲-۲- شبکه های از دو سو تغذیه

۳-۲- شبکه های توزیع هوایی و زمینی؛ محاسن و معایب هر کدام

۵-۲- استاندارد سیستم زمین در شبکه های توزیع

۸-۲- حریم خطوط هوایی شبکه های توزیع

سیستم توزیع زمینی

روش نصب کابل در داخل خاک

فصل سوم

گزارش فعالیتهای انجام گرفته و یادگیری اطلاعات در این دوره

۱-۳- شبکه فشار ضعیف:

۴-۳- تجهیزات کلید زنی

۱-۵-۳- انواع مهار

۶-۳- فعالیتهای انجام شده با گروه ۲۰kv

محل احداث پست های هوایی

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کار آموزی امور مشترکین برق | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها : ,
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۳۱ خرداد ۱۳۹۲