گزارش کاراموزی شرکت گازرسانی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

شرکت گازرسانی طلوع

۴۵ ص

.doc

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۵

فصل اول

طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح ۶

طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها ۶

مشخصات مواد و مصالح مصرفی ۱۶

جداول مشخصات لوله و اتصالات فولادی ۲۰

فصل دوم

اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی ۲۳

لوله کشی ۲۳

لوله کشی روکار ۲۴

لوله کشی توکار ۲۶

عایق کاری لوله ها ۲۸

جوشکاری ۲۹

جوش لب به لب ۲۹

عنوان صفحه

جوش ماهیچه ای ۳۰

آماده سازی برای جوشکاری ۳۰

کنترل کیفیت جوش ۳۱

معایب ظاهری جوش ۳۱

فصل سوم

آزمایش ، بازرسی ،تحویل و تزریق گاز در سیستم لوله کشی گاز ۳۷

اصول مهم در کنترل کیفیت سیستم های لوله کشی گاز ۳۷

آزمایش نشت لوله ۳۹

بستن مجاری خروجی گاز ۳۹

بررسی نشت گاز در سیستم لوله کشی بعد از باز کردن جریان گاز ۴۰

بررسی نشت گاز با استفاده از کنتور ۴۰

اقدمات لازم در صورت وجود نشت گاز ۴۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی شرکت گازرسانی | 4500 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲