کاراموزی در کارخانه بافندگی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کاراموزی در کارخانه بافندگی

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۱ بافندگی………………………………

۲-۲- اجزاء یک دستگاه بافندگی……………….

۲-۳-کنارگیر پارچه…………………………

۲-۴- ورد ماشین بافندگی…………………….

۲-۵- میل میلک…………………………….

۲-۶- لامل و دنده شانه ای……………………

۲-۷- غلتک نخ تار………………………….

۲-۸- پل نخ تار……………………………

۲-۹- میله های تقسیم کننده نخهای تار………….

۲-۱۰- پل پارچه……………………………

۲-۱۱- غلتک پیچیدن پارچه……………………

۲-۱۲- دفتین زدن در ماشین های بافندگی سولرز…..

۲-۱۳- تنظیم ماشین سولرز……………………

۲-۱۴- طرز تشکیل پارچه در ماشین بافندگی سولرز…

۲-۱۵- مکانیزم کنترل کننده نخ تار…………….

۲-۱۶- مکانیزم رزرو نخ پود………………….

۲-۱۶-۱ مکانیزم کنترل نخ پود………………..

۲-۱۷- کنترل کننده زمان کار………………..

۲-۱۸- حس کننده C………………………….

2-19- حس کننده D………………………….

2-20- حس کننده E …………………………

2-21- سیستم حرکت راپیرها………………….

۲-۲۲- تنظیم درجه ماشین……………………

۲-۲۳- کلاچ………………………………..

۲-۲۴- تغییر سرعت ماشین…………………….

۲-۲۵- سوار کردن راپیرها…………………..

۲-۲۶- محفظه نوار راپیر……………………..

۲-۲۷- راپیر سمت راست……………………….

۲-۲۸- راپیر سمت چپ…………………………

۲-۲۹- دفتین و شانه………………………..

۲-۳۰- رگولاتور منفی غلتک نخ تار……………..

۲-۳۱- رگلاتور غلتک پارچه……………………

۲-۳۲- مکانیزم انتخاب رنگ پود در ماشین های بافندگی سولرز

۲-۳۳- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن…………..

۲-۳۴- لحظه تشکیل دهنه………………………

۲-۳۵- عیوب بافت پارچه……………………..

۲-۳۶- چله پیچی مستقیم……………………..

۲-۳۷- تعمیر و نگهداری ماشین چله پیچی………..

۲-۳۸- اهداف بوبین پیچی…………………….

۲-۳۹- نخ کشی……………………………..

۲-۴۰- ماشین گره زنی……………………….

فصل سوم معرفی و توضیحات دستگاه ژاکارد

۳-۱- یادآوری……………………………..

۳-۲- تکرار طرح بافت……………………….

۳-۳- ترسیم طرح ژاکارد……………………..

۳-۴- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد……………..

۳-۵- اصول کار ژاکارد………………………

۳-۵-۱ مکانیزم ژاکارد ( ونسانزی)…………….

۳-۵-۲- مکانیزیم ژاکارد ( وردل)……………..

۳-۶- مزایا و معایب ژاکارد و نسانزی و وردل نسبت به هم

۳-۷- ژاکارد الکترونیکی گروسه………………..

۳-۸- مراحل مختلف آماده کردن ماشین ژاکارد……..

۳-۸-۱- راپورت نقش ( راپورت شکل یا راپورت تصویر)

۳-۸-۲- راپورت تار…………………………

۳-۸-۳- راپورت ماشین……………………….

۳-۹- ریسمان کشی…………………………..

۳-۹-۱- ریسمان کشی باز……………………..

۳-۹-۲- ریسمان کشی مورب…………………….

۳-۱۰- انواع ریسمان کشی نسبت به نقش پارچه…….

۳-۱۰-۱- ریسمان کشی متوالی………………….

۳-۱۰-۲- ریسمان کشی جناغی…………………..

۳-۱۱- ریسمان­کشی برای پارچه­های راه­راه طولی با استفاده از ورد برای بافت زمینه……………………………….

۳-۱۲- اتصال ریسمان ها به قلاب ها…………….

۳-۱۳- اتصال ریسمان ها به میل میلک…………..

۳-۱۴- تقسیم بندی میل میلک ها……………….

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل ۲-۱- نمای کلی یک دستگاه بافندگی………….

شکل ۲-۲- نمای کنارگیر سوزنی………………….

شکل ۲-۳- ورد ماشین بافندگی…………………

شکل ۲-۴- میل میلک های ماشین بافندگی………….

شکل ۲-۵- نمای سیر حرکت نخ و تشکیل پارچه ………

شکل ۲-۶- غلطک پیچیدن پارچه…………………

شکل ۲-۷- مکانیزم انتقال نیرو برای کناره گیر پارچه

شکل ۲-۸- کنرل کننده پاره گی نخ پود………….

شکل ۳-۱- ترسیم طرح ژاکارد قسمت A……………

شکل ۳-۲- کارت پانچ برای فرمان به ژاکارد……..

شکل ۳-۳- نخ کشی ژاکارد ……………………

شکل ۳-۴- قرار گیری پلاتین ها………………….

شکل ۳-۵- سیلندر فرمان ژاکارد ………………

شکل ۳-۶- سیلندر فرمان ژاکارد ………………

شکل ۳-۷- سیلندر فرمان ژاکارد ………………

شکل ۳-۸- سیستم انتقال و اجرای فرمان ژاکارد …

شکل ۳-۹- سیلندر فرمان و جعبه فنر میله های ژاکارد

شکل ۳-۱۰- نمای از بالای ژاکارد ونسازی…………

شکل ۳-۱۱- نمای از بالای ژاکارد وردل…………..

شکل ۳-۱۲- ژاکارد الکترونکی گروسه…………….

شکل ۳-۱۳- تخته ریسمان………………………

شکل ۳-۱۴- ریسمان کشی باز…………………..

شکل ۳-۱۵- ریسمان کشی مورب………………….

شکل ۳-۱۶- ریسمان کشی متوالی برای چند راپورت نقش

شکل ۳-۱۷- ریسمان کشی متوالی بای ۵/۲ راپورت……

شکل ۳-۱۸- ریسمان کشی جناغی…………………

شکل ۳-۱۹- ریسمان کشی برای پارچه های راه راه طولی

شکل ۳-۲۰- اتصال ریسمان ها به قلاب ها…………

شکل ۳-۲۱- اتصال ریسمان ها به میل میلک……….

جدول ۳-۱- ترتیب ریسمان کشی…………………

جدول ۳-۲- تقسیم بندی میل میلکها در نخ کشی ژاکارد

تاریخچه بافندگی

عمر بافندگی احتمالاً به قدمت تمدن بشری است زیرا یکی از نیازهای ضروری انسان پوشاندن بدن برای محافظت از اثرات بیرونی ( سرما و گرما) بوده است و البته با این کار «‌متمدن تر » نیز به چشم می آمده است سایر دلایل پیشرفت صنعت پوشاک در طول تاریخ عبارت اند از : وضعیت اجتماعی ، نیازهای مذهبی و .. البته مدل لباس ها و مکان استفاده آنها نیز بستگی داشت .

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کاراموزی در کارخانه بافندگی | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲