کاراموزی در پتروشيمي بوعلي سينا | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کاراموزی در پتروشیمی بوعلی سینا

۲۹ص

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : معرفی ابزرار دقیق…………..

۱-۱ فن ابزار دقیق…………………..

۱-۲ لزوم کاربرد وسائل سنجش و کنترل در صنایع نفت و پتروشیمی

-کنترل……………………………..

-تعریف حلقه کنترل (CONTROL LOOP)………..

1-3 عوامل تحت کنترل ………………….

۱-فشار (PRESSURE)…………………….

2- جریان سیال (Flow)………………….

3- سطح(LEVEL)………………………..

4-دما (TEMPERATURE)…………………..

1-4 آشنایی با چند اصطلاح رایج در ابزار دقیق

۱-SETTOINT…………………………..

2- MEASUREMENF………………………

3- OFFSET…………………………..

4-SIGNAL……………………………

5-FEEDBACK………………………….

6- حلقه کنترلی باز و بسته OPENAND CLOED LOOP.

فصل دوم

۲-۱ فشار (PAESSURE)…………………..

1- فشار نسبی GAUGE PRESSURE…………….

2- فشار جو ATMOSPHERE PRESSURE………….

2-2 جریان سیال (Fiow)…………………

2-3 دما(TEMPERATURE)………………….

1- تعریف حرارت……………………..

۲- واحد انرژی ……………………..

۳- گرمای ویژه: C (ظرفیت گرمایی ویژه )…

فصل سوم انواع وسایل مورد استفاده برای اندازه گیری کمیت های سیالات

۳-۱ ما نرسته های شیشه ای ( جهت سنجش منشار)

۱- تیوب مخزن دار…………………….

۲- U تیوب ساده……………………..

۳- U تیوب با ساقه مورب………………

۴- اندازه گیری فشار های زیاد به کمک U تیوب..

۳-۲ وسایل قابل ارتباع……………….

۱- لوله بور دون BOURDON TUBE………….

2- لوله بور دون حلزونی (PIRALBOUROURDON TUDE)

3- لوله بوردن مارپیچ(HELICAL BOURDON TUBE)……..

3-3 ارتفاع سنج LVELMETER……………..

- اندازه گیری سطح مایعات……………..

۱- اندازه گیری ارتفاع سطح بطور مستقیم….

۱-۱ استفاده از لوله اندازه گیری ………

۱-۲ استفاده از توپی شناور BALL FIOAT……

2- اندازه گیری ارتفاع سطح مایعات بروش غیر مستقیم

۲-۱ استفاده از نور………………….

۲-۲ استفاده از اشم رادیواکتیو RADIATION TYPE

2-3 طریقة اولتراسونیک………………..

۳-۴ فلومترها Fiow MFTERS………………..

-اندازه گیری جریان سیالات……………..

۱- وسایل اندازه گیری جریان بروش مستقیم…

۱-۱ اندازه گیری به روش روتا متر ROTAMFTER

2- وسایل اندازه گیری جریان بروش غیر مستقیم

۱-۲ فلومتر بر اساس اختلاف فشار…………

- محسنات و معایب روش مستقیم اندازه گیری جریان سیالات

- محسنات و معایب روش غیر مستقیم اندازه گیری جریان سیالات

۳-۵ دماسنج THERMOMETERS………………

- اندازه گیری دما……………………

۱- دما سنج شیشه ای …………………

۲- دما سنج دو فلزی BIMMETAL THERMOMETERS..

3- ترمیستور THERMISTOR……………….

4- زوج حرارتی (ترموکوپل THERMOCOUPLE)….

5- آشکار سازی مقاومتی دما (RTD)………..

فصل چهارم: انواع فرستنده ها و انواع مبدل ها

۴-۱ مقدمه………………………….

۴-۲ اجزاء تشکیل دهنده یک حله کنترل ……

الف- فرستنده ها TRANSMITERS……………

- فرستنده تعادل نیرو نوع الکترونیکی ……

ب- مبدل ها TRANSDUCERS……………….

-مبدل های الکترونیکی ELECTRONIC TRANSDUCERS.

الف- مبدل جریان به ولتاژ TRANS DUCERI/V….

ب – مبدل ولتاژ به جریان TRANS DUCERI/V…..

4-3- سایر اجزاء تشکیل دهنده یک حلقه کنترلی

- سوئیچ فشار PRESSURE SWITCH……………

- کلید حفاظتی SAFETY SWITCH…………….

-سوئیچ سطحLEVEL SWITCHE……………….

-دستورات کالیبراسیون و checking ادوات و ابزار دقیق

-فهرست منابع و مأخذ…………………

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کاراموزی در پتروشیمی بوعلی سینا | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲