کاراموزی در شرکت رنگرزي، چاپ و تکميل | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کاراموزی در شرکت رنگرزی، چاپ و تکمیل

۱۰۰

 

چکیده:

در گزارش این کارآموزی سعی شده است تا قسمتهای مختلف کارخانه نقشین یزد مورد بحث و تجربه قرار گیرد و همچنین این کوشش به عمل آمده است تا از ابتدای تولید تا انتهای تولید محصول این کارخانه با معرفی قسمتهای مختلف، نحوه تولید و مشخصات مربوط به دستگاه و چگونگی عملکرد آنها و نهایتاً مراحل بسته بندی بخوبی شناسانده شود. در فصل های مجزاء در حد امکان این مطالب را جمع آوری کرده تا شما نیز یک دید اجمالی بر این فعالیتها داشته و از چگونگی بکارگیری صنعتهای مختلف بخصوص صنعت چاپ در این مکان اطلاع یابید در فصل های اول تا پنجم این مجموعه گزارش تئوری کارخانه نقشین یزد می باشد در فصل پنجم گزارش عملی و نمونه های مختلف تولید کارخانه به تحریر آمده. ضمناً نمونه هایی از فعالیتهای این کارخانه ضمیمه این گزارش گردیده تا این محصولات به صورت واضحتری برای خوانندگان قابل لمس و رؤیت باشد.

تاریخچه:

شرکت نقشین یزد یکی از شرکتهای فعال در زمینه رنگرزی، چاپ و تکمیل می باشد این شرکت در سال ۱۳۶۰ تأسیس شده و پروانه تأسیس ۱۳۷۰ و پروانه بهره برداری ۱۳۷۳ می باشد. این شرکت در ابتدای فعالیت خود فقط در خط رنگرزی فعال بوده که با ماشین آلات قدیمی همچون ژیگر دو عدد دیگ ماشین وینچ یا هاسپل شروع کرده است

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

۱

فصل اول: ماشین آلات

۹

پالت کنی

۹

رول کنی

۹

پرز سوزی و آهارگیری

۱۰

مشخصات فنی دستگاه پرزسوزی و آهارگیری

۱۶

مرسریزاسیون

۱۷

ماشین هاسپل

۱۸

ماشین ژیگر

۲۳

دستگاه جت رنگرزی

۳۲

ماشین استیمر

۳۸

طرز کار دستگاه استیمر

۴۰

ماشین استنتر

۴۲

فصل دوم:

۵۴

شرح قسمتها و تأثیر عملیات مختلف انجام شده بر روی پارچه جهت آماده سازی

۵۴

پرز سوزی

۵۹

آهارگیری

۶۰

شستشو

۶۱

تاریخچه مرسریزاسیون

۶۵

پخت و سفیدگری

۶۶

رنگ سازی

۶۹

رنگرزی

۷۰

خشک کن

۷۷

عریض کردن پارچه و افزدون مواد تکمیلی به پارچه

۷۸

تاریخ چاپ

۷۹

چاپ

۸۰

روشهای عملی چاپ

۸۱

عملیات چاپ

۸۱

بخار دادن

۸۲

غلظت دهنده ها

۸۳

معرفی مواد کمکی در چاپ

۸۵

روش ساخت شابلون

۸۶

شابلون سازی روتاری

۸۶

آماده سازی شابلون روتاری

۸۶

فصل سوم

۹۸

کنترل کیفیت

۹۸

بسته بندی

۹۸

انبار

۹۸

منابع و مأخذ

۱۰۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کاراموزی در شرکت رنگرزی، چاپ و تکمیل | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲