کاراموزی ترانسفورماتور | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

قیمت ۳۰۰۰ تومان

عنوان :

گزارش کارآموزی کاراموزی ترانسفورماتور

ص۵۲

 

 

 


چکیده :

با توجه به کاربرد وسیع ترانسفورماتور در صنعت مسئله خنک کنندگی و عایق بندی آنها حائز اهمیت می باشد.

در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیر در نوع عایق ترانسفورماتورهای غوطه ور در روغن هستند و روغن عایقی مورد استفاده از نوع روغن های معدنی مختلف و یا آسکارل می باشند.

انواع دیگر ترانسفورماتورها از جمله ترانسفورماتورهای گازی و ترانسفورماتورهای رزینی نیز در صنعت برق به عنوان طرح جدید در دست بررسی می باشند که تحقیقات گسترده ای در جهت طراحی و ساخت آنها در حال اجراست. در اینجا ما به بررسی انواع عایق های مورد استفاده در ترانسفورماتور و تفاوت و کیفیت آنها بحث می کنیم.

ج

 


فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: عایق بندی ترانسفورماتور ………….. ۱

۱-۱- انواع عایق ها……………………….. ۲

۱-۲- مشخصات اساسی دی الکتریک ها…………….. ۴

۱-۳- ترانسفورماتورهای خشک ………………… ۵

۱-۴- ترانسفورماتورهای غوطه ور در روغن ……… ۷

فصل دوم: روغن در ترانسفورماتورهای عایق بندی شده با عایق های مایع ۱۰

۲-۱-کلاس روغن…………………………….. ۱۲

۲-۲- خواص شیمیایی روغن……………………. ۱۲

۲-۳- هیدروکربن ها………………………… ۱۳

۲-۴- روغن های پارافینی…………………….. ۱۳

۲-۵- روغن های نفتالین……………………… ۱۴

۲-۶- پیر شدن روغن…………………………. ۱۵

۲-۷- معیارهای ارزیابی روغن………………… ۱۷

فصل سوم: آسکارل در ترانسفورماتورهای عایق بندی شده با مایع ۲۲

۳-۱- آشنایی با آسکارل…………………….. ۲۳

۳-۲- خطرات آسکارل ……………………….. ۲۴

۳-۳- نکات ایمنی برای استفاده از روغن آسکارل…… ۲۴

فصل چهارم: گاز SF6 در ترانسفورماتورهای عایق بندی شده به وسیله گاز ۲۶

۴-۱- آشنایی با گاز SF6 ……………………. 27

4-2- گاز SF6 به عنوان پرکننده تانک ترانسفورماتور ۲۸

۴-۳- خواص فیزیکی SF6………………………. 28

4-4- خواص شیمیایی گاز SF6………………….. 29

4-5- خواص الکتریکی گاز SF6 …………………. 29

د

۴-۶- استقامت دی الکتریک …………………… ۲۹

۴-۷- استقامت مکانیکی…………………….. ۳۰

۴-۸- قسمتهای اصلی ترانسفورماتور گازی………. ۳۰

فصل پنجم: رزین ها به عنوان ماده پر کننده تانک ترانسفورماتور ۳۲

۵-۱- خواص فیزیکی رزین…………………….. ۳۳

۵-۲- خواص شیمیایی رزین……………………. ۳۳

۵-۳- خواص الکتریکی رزین …………………… ۳۳

۵-۴- استقامت دی الکتریک…………………… ۳۳

فصل ششم: سطوح عایقی………………………. ۳۴

فصل هفتم: بکارگیری ترانسفورماتورهای مختلف در صنعت با در نظر گرفتن
پارامترهای مختلف فنی و اقتصادی……………….. ۳۶

۷-۱- بکارگیری ترا نسفورماتور در محیط های با خطرآتش سوزی ۳۷

۷-۲- بکارگیری با توجه به مسائل زیست محیطی…….. ۳۷

۷-۳- بکارگیری ترانسفورماتور در محیط های محدود….. ۳۸

۷-۴- بکارگیری برای توزیع هماهنگ با پیک برق……. ۳۸

۷-۵- بکارگیری ترانسفورماتور با توجه به مسائل نگهداری و تعمیرات ۳۹

۷-۶- نتیجه مقایسه……………………….. ۳۹

فصل هشتم: اثرات نامطلوب ناشی از ورود رطوبت و ناخالصی ها به داخل محفظه ترانس و پیامدهای آن ……………………… ۴۰

نتایج و پیشنهادات ………………………. ۴۱

ب

 

و

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کاراموزی ترانسفورماتور | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲