گزارش کاراموزی مهد کودک فنی دختران | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کاراموزی آموزش طرح مهد کودک فنی دختران

۳۵ص

فهرست مطالب :

مهد کودکی را که کار آموزی می کردید معرفی کنید ……………………………………………. ۱

برنامه هفتگی کلاس آمادگی ۲و۱ ……………………………………………………………………… ۳

معرفی مربیان و تحصیلات آنها ………………………………………………………………………… ۴

مراحل کارهای انجام شده در محل کار آموز ………………………………………………………. ۵

گزارش هفتگی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

گزارش ماهانه ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

گزارش ماهانه ۲ …………………………………………………………………………………………….. ۲۲

گزارش ماهانه ۳……………………………………………………………………………………………… ۲۳

گزارش ماهانه ۴……………………………………………………………………………………………… ۲۳

خلاصه آموزش ها در طی ۳ ماه ……………………………………………………………………… ۲۴

آموزش مفاهیم ریاضی ………………………………………………………………………………….. ۲۵

آشنایی با مفاهیم علوم تجربی ………………………………………………………………………. ۲۶

چیستان …………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

آموزش بهداشت …………………………………………………………………………………………….. ۲۸

آموزش مفاهیم علوم اجتماعی ………………………………………………………………………… ۲۹

پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

انتقاد …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

برداشت های کلی …………………………………………………………………………………………… ۳۱

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۳۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی مهد کودک فنی دختران | 3500 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲