کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا

( ISP ) 135 ص

 

فهرست مطالب

فصل اول : گروه فن آوا ۱۵

۱-۱- معرفی گروه فن آوا: ۱۵

۱-۱-۱- شرکت توسعه سازه پای: ۱۷

۱-۱-۲- شرکت فن آوا کارت: ۱۸

۱-۱-۳- شرکت ارتباطات فن آوا : ۱۹

۱-۱-۴- شرکت ارتباطات کوه نور: ۱۹

۱-۱-۵- شرکت داده سامانه فن آوا: ۲۰

۱-۱-۶- شرکت گسترش صنایع فن آوا: ۲۲

۱-۱-۷ – شرکت مشاوره فن آوا: ۲۳

۱-۱-۸- شرکت فن آوا موج: ۲۳

۱-۱-۹- شرکت داده پردازی فن آوا: ۲۵

۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص): ۲۸

۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص): ۲۸

۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا: ۲۹

۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا: ۲۹

۱-۲-۲- سرویس(ISP) Internet Service Provider گروه فن آوا: ۳۱

پنج

۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا: ۳۲

۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا: ۳۳

۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا: ۳۴

۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا: ۳۴

۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا: ۳۴

فصل دوم : خانواده XDSL. 36

2-1- تکنولوژی DSL : 36

2-1-1- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL : 37

2-1-2- تجهیزات DSL : 39

2-2- معرفی تکنیک : ADSL. 40

2-2-1- مدولاسیون‌های سیستم ADSL : 41

2-2-1-1- روش CAP : 42

2-2-1-2 – روش DMT : 42

2-3- معرفی تکنیک VDSL : 43

2-3-1- سرعت VDSL : 44

2-3-2- تجهیزات VDSL : 44

2-3-3- آینده VDSL : 45

2-4- نصب مودم ADSL : 47

2-4-1- نصب تجهیزات : ۴۷

شش

۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات : ۴۸

۲-۴-۳- تست اولیه : ۴۹

۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم : ۴۹

۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP : 52

2-5- چک لیست مشکلات رایج کاربران: ۶۲

۲-۵-۱- تست کردن POWER : 62

2-5-2- تست کردنDSL Link : 62

2-5-3- تست کردن USB یا Ethernet : 64

2-5-4- چک کردن تنظیمات PPPoE : 65

2-5-5- چک کردن تنظیمات TCP/IP : 65

2-5-6- تست DNS : 69

2-5-7- تنظیمات Browser : 70

2-5-8- تست و تحویل کیفیت خط : ۷۱

فصل سوم :PPPOE. 73

3-1- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ): 75

3-2 – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE : 75

فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM.. 80

4-1- فرمت هدر سلول ATM : 80

4-2- اجزاء هدر سلول ATM : 81

هفت

۴-۳- ساختار مدل ATM : 82

4-4- لایه‌های تنظیم ATM : 84

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP. 87

5-1- معرفی پروتکل TCP/IP: 87

5-2- لایه‌های پروتکل TCP/IP: 88

5-2-1- لایه Application : 89

5-2-2- لایه Transport : 90

5-2-3- لایه اینترنت : ۹۰

۵-۲-۴- لایه Network Interface : 91

5-3- مشخص نمودن برنامه‌ها: ۹۱

۵-۴- آدرس IP : 92

5-5- پورت TCP/UDP : 92

5-6- سوکت ( Socket ): 93

5-7- پروتکل‌های اساسی TCP/IP : 93

5-8- پروتکل TCP : لایه Transport 93

5-9- پروتکل UDP : لایه Transport 94

5-10- پروتکل IP : لایه Internet 95

5-11- پروتکل ICMP : لایه Internet 96

5-12- پروتکل IGMP : لایه Internet 97

هشت

۵-۱۳- پروتکل ARP : لایه Internet 97

فصل ششم : خطوط E1. 99

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN.. 102

فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy ) 108

8-1- Speedy چگونه کار می کند؟ ۱۰۸

۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟ ۱۰۹

۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟ ۱۰۹

۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟ ۱۱۱

۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟ ۱۱۱

۸-۶- آیا Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟ ۱۱۱

۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟ ۱۱۱

۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail را نیز بالا می برد ؟ ۱۱۲

۸-۹- آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟ ۱۱۲

۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها: ۱۱۲

فصل نهم : HTML. 114

9-1- شکل کلی دستورات HTML : 114

9-1-1- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی: ۱۱۵

۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی: ۱۱۵

نه

۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب : ۱۱۶

۹-۲- لیست‌ها درHTML : 117

9-2-1- لیست مرتب : ۱۱۷

۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب: ۱۱۸

۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی: ۱۱۹

۹-۳- تعریف جدول: ۱۲۰

۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan : 121

9-3-2- جدول و صفحه آرایی : ۱۲۱

۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها: ۱۲۲

۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML : 122

9-4-2- دستور <form> : 123

9-4-3- صفت action : 124

9-4-4- صفت method : 124

9-4-5- نحوه کاربرد form: 125

9-4-6- کنترل‌های فرم: ۱۲۶

۹-۴-۷- کنترل‌های متنی: ۱۲۶

۹-۴-۸- فیلد رمز در form: 127

9-4-9- فیلد متنی چند خطی: ۱۲۸

۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده : ۱۲۸

۹-۴-۱۱- لیست لغزنده: ۱۲۹

ده

۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی : ۱۳۰

۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی: ۱۳۰

۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit : 131

9-4-15- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit : 131

9-5- ادامه مراحل کارآموزی : ۱۳۲

فهرست مآخذ. ۱۳۴

یازده


 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی کامپیوتر | 3500 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲