کارآموزی نماکاری ساختمان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی نماکاری ساختمان

۲۲ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول : آشنایی کلی با مکان کار آموزی ۱

بخش دوم : آموخته های اجرایی ۱

گزارش اصلی ۱

۱ ـ تعریف و هدف از داربست ۱

ـ انواع داربست ۲

۲ ـ سنگ کاری ۵

تعریف سقف ۹

پوشش سقف های شیب دار ۱۰

تعریف سقف کاذب و انواع آن ۱۲

موزاییک فرش ۱۴

طریقه ساخت موزاییک ۱۶

سرامیک کاری ۱۷

سفید کاری

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی نماکاری ساختمان | 2200 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲