کارآموزی قالبسازی فیکس | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی قالبسازی فیکس

۵۰ص

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

انواع روشهای قالبگیری در کارگاه ۲

مدل سازی ۵

انواع و اقسام غلتکها و رینگها ۸

کارگاههای خاص ۱۰

تجهیزات کارگاه ریخته گری ۱۲

مجتمع آزمایشگاهی و آزمایشگاههای مواد ۱۸

قالبگیری زمینی ۲۴

قالبگیری CO2 26

ماهیچه سازی ۲۷

برخی از مشخصه های سنماتیت ۳۳

عوامل موثر در انتخاب کوره ۳۵

آزمایشهای آزمایشگاهی چدن ۳۶

تئوری ریخته گری فولادها ۴۲

فولادهای کم کربن ۴۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی قالبسازی فیکس | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲