کارآموزی عمران | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی عمران

۳۰ ص

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ارزیابی بخشهای مختلف با رشته علمی کارآموز ۳

مقدمه ۴

پیرامون بتن ۵

اختلاط بتن ۶

خصوصیات مخلوط بتن ۷

آرماتوربندی ستونها ۷

قالب بندی ستونها ۸

ویبره زدن بتن ۹

عمل آوری ستونهای بتنی ۹

کله وراسته ۱۰

بلوکاژ ۱۰

تیرچه ۱۰

بلوک ۱۰

مزایای سقف تیرچه بلوک ۱۱

پله های بتن مسلح ۱۲

- انواع پله های بتن مسلح ۱۳

دالها ۱۴

دیوارها ۱۶

- دیوارهای حایل ۱۶

- دیوارهای باربر ۱۷

- دیوارهای زیرزمین ۱۷

- دیوارهای غیرباربر ۱۸

- دیوارهای برشی ۱۸

ستون ۲۰

خاموتهای موازی ۲۰

فولادهای بکاررفته در ساخت ۲۲

میلگرد (آرماتور) ۲۲

شبکه ها یا توری های جوش شده ۲۲

مفتول وکابل ۲۲

میلیگردهای حرارتی وجمع شدگی ۲۳

فواصل آرماتور ها ۲۴

خاموت ۲۵

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی عمران | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲