کارآموزی عمران نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی عمران  نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول

۵۰ ص

doc

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. ۳

اجرای شبکه پی…………………………………………………………………………………………. ۵

بتن ریزی پی………………………………………………………………………………………………. ۱۶

اجرای سقف………………………………………………………………………………………………. ۱۹

اجرای پله…………………………………………………………………………………………………… ۳۲

پیوست……………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی عمران نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲