کارآموزی عمران مراحل اجرائی ساختمان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی عمران

مراحل اجرائی ساختمان یک اسکلت فولادی از شروع تا خاتمه

۳۵ ص

فهرست

مقدمه:

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

نوع کار: ساختمان اتحادیه کارگران امکان

پاک سازی خرابه

گودبرداری

پیـاده کـردن نـقـشـه

بـتـن مگــر

قـالـب بـنـدی فونداسیون و شمع بندی

آرماتوربندی

نحوه ی آرماتوربندی

علت استفاده فولاد و میل گرد در ساختمانها و پی

خم کردن آرماتور :

بتن ریزی فونداسیون :

مخلوط کردن بتون :

کردن ستون های فلزی با ورق:

اتصال ستون ها به فونداسیون :

ترازکردن ستون های عمودی با ستون های افقی:

عایق کاری تیرورق ها :

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی عمران مراحل اجرائی ساختمان | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲