کارآموزی عمران از گودبرداری تا نمای ساختمان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی عمران از گودبرداری تا نمای ساختمان

۴۴ص

.Doc

مقدمه

گودبرداری :


تا چه عمقی گودبرداری را ادامه می‎دهیم

پی کنی

دسترسی به زمین بکر

برای محافظت پایه ساختمان


ابعاد پی

انواع پی‎ها

پی‎های عمومی


لایه‎های پی‎های نواری:

کرسی چینی

شناژ


قالب‎بندی (کفراژبندی)

آرماتوربندی

ایزولاسیون (عایق رطوبتی):


سقف

پی‎سازی در ساختمانهای فلزی


پی‎های نقطه‎ای

میله‎گردهای کف پی

اجزاء تشکیل دهنده ساختمانهای فلزی

ستونها

قسمتهای مختلف ستون

قسمت اصلی ستون

تسمه‎های اتصال

صفحه‎های تقویتی

لچگی یا ورق پشت بند

اتصال ستون به صفحه زیرستون

پل‎ها یا تیرهای اصلی

طریقه اتصال پل به ستون

نکاتی در مورد ساختن پلها

وصالی پلهای سراسری

تیرهای لانه زنبوری

پروفیلهای اتصال و میله مهار

دیوارسازی

شمشه‎گیری

سرویسها

ژوئن یا درز انبساط

نماسازی

نمای آجری

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی عمران از گودبرداری تا نمای ساختمان | 4400 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲