کارآموزی طراحی درب های پلاستیکی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی شیوه طراحی درب های پلاستیکی بطری نوشیدنی ها و داروهایی که به صورت گردشی بسته می شوند

۵۷ ص


فهرست

مقدمه ۱

روش اساسی طراحی قالب ۲

نقشه درب ۱۴

بوش دور سنبه ۱۶

طراحی سنبه ۱۹

پین داخل سنبه ۳۳

عملیات بیرون اندازی قطعه از قالب ۳۷

نیمه پایین قالب ۴۰

نحوه مونتاژ نیمه بالای قالب ۴۵

منابع ۵۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی طراحی درب های پلاستیکی | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲