کارآموزی صنایع غذایی شركت كشت و صنعت | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی صنایع غذایی – شرکت کشت و صنعت 

۸۰ ص

doc

فهرست مطالب

۱-۱ مقدمه و تاریخچه کنسروسازی.. ۱

۱-۲ معرفی کشت و صنعت گرگان.. ۱۰

۱-۳ محصولات تولیدی شرکت… ۱۱

۱-۴ اصول و مراحل مختلف خط تولید محصولات کنسروی.. ۱۳

۱-۴-۱ انتخاب مواد اولیه. ۱۳

۱-۴-۱-۱ میوه و سبزی.. ۱۳

۱-۴-۱-۲ مواد اولیه‌ی نیمه آماده. ۱۳

۱-۴-۲ درجه‌بندی مواد اولیه. ۱۶

۱-۴-۳ تمیز کردن مواد اولیه. ۱۷

۱-۴-۴ آماده کردن ماده‌ی اولیه. ۱۷

۱-۴-۴-۱ جدا کردن پوست میوه. ۱۸

۱-۴-۴-۲ دم‌گیری و جدا کردن هسته. ۱۹

۱-۴-۴-۳ قطعه قطعه کردن.. ۱۹

۱-۴-۴-۴ استفاده از خلاء برای خارج کردن اکسیژن، هوا و گازها (آبدهی در خلاء)‌. ۱۹

۱-۴-۵ بلانچینگ…. ۲۰

۱-۴-۶ فرمولاسیون.. ۲۲

۱-۴-۷ پر کردن در قوطی.. ۲۳

۱-۴-۸ خارج کردن اکسیژن و گازها ۲۴

۱-۴-۸-۱ خارج کردن هوا با استفاده از دما ۲۵

۱-۴-۸-۲ خارج کردن هوا با استفاده از روش‌های مکانیکی.. ۲۵

۱-۴-۸-۳ خارج کردن هوا با استفاده از تزریق… ۲۵

۱-۴-۹ درب‌بندی قوطی‌های کنسرو. ۲۵

۱-۴-۱۰ فرآیند دمایی کنسروها ۲۶

۱-۴-۱۰-۱ پخت محصول.. ۲۶

۱-۴-۱۰-۲ دما دادن به منظور استریلیزاسیون محصول.. ۲۷

۱-۴-۱۰-۳ دستگاه‌ها و روش‌های دما دادن کنسروها ۲۷

۱-۴-۱۱ سرد کردن قوطی‌های کنسرو. ۲۸

۱-۴-۱۲ کدگذاری و برچسب‌زنی قوطی‌های کنسرو. ۲۸

۱-۴-۱۳ کارتن‌گذاری و نگهداری قوطی‌ها ۲۹

۱-۴-۱۴ میکروبیولوژی کنسروها ۳۰

۱-۵ خط تولید ذرت شیرین کارخانه‌ی شهره. ۳۰

۱-۵-۱ ذرت فریز شده. ۳۳

۱-۵-۲ کنسرو ذرت شیرین.. ۳۴

۱-۵-۳ مخزن آب نمک‌زنی.. ۳۶

۱-۵-۴ کوکر کولر. ۳۷

۱-۶ خط تولید خوراک بادمجان کارخانه‌ی شهره. ۳۸

۱-۷-۱ فلوچارت تولید کنسرو لوبیاچیتی با سس…. ۴۰

۱-۷-۲ فلوچارت تولید فرآورده‌های گوجه‌فرنگی.. ۴۱

۱-۸ تاسیسات و تجهیزات کارخانه. ۴۲

۱-۸-۱ سردخانه و انجماد. ۴۲

۱-۸-۱-۱ تجهیزات تولید و توزیع سرما ۴۳

۱-۸-۱-۲ ساختمان سردخانه. ۴۴

۱-۸-۲ دیگ بخار. ۴۶

۱-۸-۳ انبارهای کارخانه. ۴۹

۱-۸-۴ تصفیه‌ی فاضلاب (تصفیه‌ی آب صنعتی). ۵۱

۱-۹ بخش کنترل کیفی محصول و آزمون‌های آن.. ۵۳

۱-۹-۱ آب کارخانه. ۵۳

۱-۹-۱-۱ آزمون‌های آب کارخانه‌ی شهره. ۵۴

۱-۹-۲ آزمون‌های فیزیکی ـ شیمیایی کارخانه‌ی شهره. ۵۸

۱-۹-۳ آزمون‌های میکروبی کارخانه‌ی شهره. ۶۳

۱-۱۰ نتیجه‌گیری.. ۶۵

۱-۱۱ پلان کارخانه شهره. ۶۶

۱-۱۲ جداول.. ۶۷

۱-۱۳ اشکال.. ۶۹

 

فهرست جداول

جدول ۱: برخی از روش‌های نگهدای غذا………………………………………………………………………………………….. ۵۹

جدول ۲: تخمین آب مورد احتیاج برای فرآیند کنسرو میوه و سبزی‌ها………………………………………… ۵۹

جدول ۳: بخار آب مصرفی واحدهای مختلف در کارخانه……………………………………………………………….. ۵۹

جدول ۴: زمان و دما برای نابود کردن کلستریدیوم بوتولینوم در غذاهای کم اسید………………………. ۶۰

جدول ۵: درصد پری قوطی خوراک بادمجان (متوسط)…………………………………………………………………… ۶۰

 

فهرست اشکال

شکل ۱: دستگاه آنزیم‌بر بلانچر ………………………………………………………………………….. ۶۱

شکل ۲: پرکن محلول خودکار (فیلر)…………………………………………………………………… ۶۱

شکل ۳: اتوکلاو مداوم FMC برای استریل کردن قوطی‌ها…………………………………….. ۶۲

شکل ۴: دستگاه اگزاستینگ با آب داغ……………………………………………………………….. ۶۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی صنایع غذایی شرکت کشت و صنعت | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲