گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی شرکت پتروشیمی شیراز

۹۱ ص

فصل اول :

( آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تاریخچه محل کارآموزی

نمودار سازمانی محل کارآموزی

شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات

نوع محصولات تولیدی یا خدماتی

موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی

فصل دوم :

( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی )

بررسی شرح و ظایف کارآموز در واحد صنعتی

امور جاری در دست اقدام محل کارآموزی

برنامه های آینده محل کارآموزی

فصل سوم :

( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات )

گزارش کار کارآموز

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲