کارآموزی شرکت نولیدی نرم افزار پارس | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی شرکت نولیدی نرم افزار

۶۳ ص

doc

فـهـرست مطـالـب

عنوان صفحه

 

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ———————————————————۲

تاریخچه شرکت ———————————————–۳

اهداف شرکت ————————————————-۵

کارکنان و متخصصان——————————————۷

فصل دوم: تجزیه و تحلیل

محصولات —————————————————-۱۰

نرم افزار پارس آموز ——————————————۱۳

نرم افزار پارس نما ——————————————–۱۵

نرم افزار گویا ————————————————-۱۷

نرم افزار پارسانا ———————————————-۱۹

برخی قابلیت های مهم نرم افزار ——————————-۲۰

فصل سوم: روش تحقیق

مشاوره و راهکار ——————————————–۲۳

مقدمه ——————————————————–۲۳

اتوماسیون اداری و صنعتی ———————————–۲۴

کنترل پروژه ————————————————-۲۶

فصل چهارم: سابقه تحقیق

اخذ گواهینامه های بین المللی ———————————۲۸

مزایای استفاده از گواهینامه ———————————۲۹

شبکه های داخلی و خارجی ———————————-۳۱

ارتباطات پیشرفته ——————————————-۳۲

پشتیبانی —————————————————-۳۳

فرم همکاری و استخدام ————————————-۳۵

دعوت به همکاری از اشخاص حقوقی ———————–۳۷

پرسش و پاسخ ———————————————۳۸

اصطلاحات و مفاهیم ————————————–۴۴

نتیجه گیری ———————————————–۵۴

پیشنهادات و انتقادات ————————————–۵۵

محدودیت ها ———————————————-۵۶

منابع —————————————————–۵۷

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی شرکت نولیدی نرم افزار | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲