کارآموزی شرکت ایران خودرو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی شرکت ایران خودرو

۵۰ ص

.Doc

( فهرست مطالب )

موضوع صفحه

تاریخچة شرکت ایران خودرو ۱

شرحی بر فرآیند رنگ کاری ۳

ساختار رنگ ، سلیر و PVC 4

مدول سیر کولاسیون ۹

مدول PT و ED 19

مدول سیلر pvc , 21

مدول آستر ۲۳

مدول رنگ رویه ۲۴

شرح فنی ایستگاها ۲۷

ماشینهای پاشش رنگ ۲۸

اسپری کننده ها ۳۲

طرح نظارت فرآیند ۳۳

دستگاههای اندازه گیری ۴۰

آشنایی با لـوگـان L90 ) ( 46

مشخصات فنی لوگان ۴۸

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی شرکت ایران خودرو | 4000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲