کارآموزی در شهرداری تهران | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی گیاهپزشکی

- شهرداری تهران – چمن و چمن کاری

۲۳ ص

رشته :

مهندسی کشاورزی(گیاه پزشکی)

مکان کار آموزی :

شهرداری

موضوع :

چمن و چمن کاری

فهرست مطالب :

_ مقدمه ای از شهرداری منطقه ۱۹ تهران

- تعریفی از چمن و چمن کاری

- خاکبرداری با بیل مکانیکی جهت خاکریزی زراعی برای کاشت چمن

- خاکریزی

- رگلاژ

- تسطیح

- علطک زنی

- ماله کشی

- بذرپاشی

- کود پاشی

- ابیاری روزمره

- عکسهایی از چمن وچمن کاری

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی در شهرداری تهران | 5000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲