کارآموزی درموسسه فنی کانون | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی درموسسه فنی کانون

۹۹ ص

فهرست

چکیده ۴

مقدمه ۵

تاریخچه ۸

ارکان وتشکیلات ۱۰

بخش های اسا سی کمیته امداد ۱۰

اهداف و وظایف ۱۰

منابع مالی ۱۱

تشکیلات وسازماندهی ۱۱

ساختار کلان تشکیلاتی ۱۳

گزارش های هفته ای ۱۴

گزارش های ماهانه ۲۲

فرم وضعیت بکارگیری کار آموز در محل کارآموزی ۲۴

فرم نظر خواهی درباره محیط کار آموزی ۲۵

فرم وضعیت کار آموزی ۲۷

گزارش قسمت های کار شده بسته نرم افزار office 29

مقدمه از نرم افزارها ۲۸

آشنایی با Power Point 29

Presentation (نمایش) ۲۹

روش فعال شدن Start up 29

Contact
Wizard Auto 29

Design Template 30

Blank Presentation 30

نماهای Power Point 30

آشنایی با چند اصطلاح در Power Point 33

تنظیمات لازم برای بهینه کردن نحوه نمایش Tools/Option/View 33

طراحی با استفاده از Apply Design 35

اضافه کردن توضیحات به یک اسلاید ۳۶

آشنایی با پنجره New slide و معرفی چند Layout 36

ادامه معرفی Layout 37

استفاده Master و ضرورت استفاده از آن ۳۸

گروه بندی اشیا داخل اسلاید ۴۰

شماره گزاری اسلاید ها ۴۱

اجرایی کردن یک فایل در Power Point 41

Setup Show 42

Unit ‘ Ese Loop Continuously 42

Show Without Narration 42

Without Animation Show 43

Show Scrollbar 43

Custom Show 43

Slide Transition 43

Rehearse Timing 44

Repeat 44

Custom Animation 44

آشنایی با اکسل ۴۶

مقدمه ۴۶

تعریف صفحه گسترده ۴۶

ورود به محیط اکسل ۴۶

اجرای پنجره اکسل ۴۷

اصطلاحات صفحه گسترده اکسل ۴۸

کار با پوشه ها در اکسل ۴۹

Save as 50

ذخیره کرده book با فرمت مناسب برای صفحات وب ۵۱

بستن محیط اکسل ۵۲

اطلاعات در اکسل ۵۲

برخورد اکسل با اعداد ۵۳

فرمول نویسی ۵۴

نسخه برداری و انتقال سلولها ۵۶

استفاده از find 57

استفاده از replace 58

آدرس دهی ۵۹

آماده سازی کاربرگها برای چاپ ۶۰

Heather tab 61

Sheat tab 62

چاپ کاربرگ ها ۶۳

آشنایی با Word 64

اشنایی با محیط کار واجزای ان ۶۵

Title bar 65

Menu bar 65

Tool bar 66

Scroll bar 66

Status bar 67

اشنایی با access 67

مقدمه ۶۷

اصول کار ۶۷

تعاریف واصطلاحات ۶۸

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی ۶۹

Table 69

قواعد نام گذاری فیلد ها ۷۱

معرفی پنجره ها Data base 71

Data type 72

انواع عملگر ها ۷۴

اصول کار با رابطه ها وفیلد ها ۷۴

ارتباط بین جدول ها ۷۵

جستجو رکوردها ۷۸

Query 79

ایجاد query 81

شناسایی اصول انجام عملیات ۸۱

نحوه شرط گذاری بر اساس نوع فیلد ۸۲

فرم ۸۳

فرم وچگونگی نمایش ۸۳

روش های مختلف ایجاد فرم ۸۳

شناسایی اصول کار با جعبه ابزار ۸۶

معرفی وشناسایی ابزار tool box 86

شناسایی اصول تغییر اندازه ۹۲

شناسایی اصول انتخاب وجایگزینی گروهی از کنترل ها ۹۳

شناسایی اصول تغییر چارچوب ورنگ یک کنترل ۹۳

افزودن یک تصویر به فرم ۹۳

توانایی کار با گزارشات ۹۳

شناسایی اصول کار با گزارشات ۹۴

اضافه کردن تاریخ و زمان ۹۶

شناسایی و ساخت گزارشات پیشرفته ۹۷

فرم اعلام نظر استاد کار آموزی ۹۸

ارزیابی نهایی کار آموز ۹۹

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی درموسسه فنی کانون | 8000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲