کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی حسابداری – سازمان بهزیستی کوی زهرا

۳۹ ص

فهرست

تقدیر وتشکر

معاونت امور توانبخشی

مهمترین فعالیت‌ها و خدماتی که در این برنامه انجام می‌گیرد به قرار زیر می‌باشد :

۱- خدمات توانبخشی اجتماعی

۲- خدمات توانبخشی حرفه ای

۳- خدمات توانپزشکی

بررسی نیازهای تجهیزاتی و وسایل کمک توانبخشی

۴- خدمات تربیت بدنی معلولین

۵- توانبخشی مبتنی بر جامعه

مهمترین اقدامات در توانبخشی مبتنی بر جامعه عبارتند از :

محورهای اصلی فعالیت‌های دانشگاه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

قسمت حقوق و دستمزد

برای محاسبه لیست حقوق و دستمزد موارد زیر باید رعایت شود:

قسمت اموال

د: واحد بودجه :

انواع تنخواه ها

انواع پراخت ها :

نحوه رسیدگی و کنترل تنخواه مدیر شیفت :

کارت دارایی ثابت

طریقه ثبت در سند حسابداری

سند زدن :

  • تنظیم اسناد هزینه

نحوه تنظیم اسناد و هزینه به شرح بندهای زیر می باشد :

نحوه کار قسمت رسیدگی اسناد

  • ثبت و صدرو سند حسابداری

نحوه چک کشیدن :

اسکن کردن :

مدرک کردن :

انجام هزینه در سازمان بهزیستی

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی | 4000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲