کارآموزی حسابداری در شرکت برق شهرستان مشهد | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی حسابداری در شرکت برق شهرستان مشهد

۳۳ ص.doc

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۲

سیستم حسابداری شرکت برق ۵

واحدهای اجرائی سیستم ثبت اسنادحسابداری درکامپیوتر ۵

گردش عملیات سیستم ۱۱

حسابداری درآمد مشترکین ۱۵

سیستم نگهداری حسابهای درآمد مشترکین ۱۶

وظائف حسابدار درآمد مسئول ۱۸

شرح وظائف حسابداری درآمد مشترکین ۲۱

ممیزی صدور اسناد فروش ماهانه ۲۱

بدهکاربستانکارکردن مشترک ۲۲

حق اکشف ۲۳

پرداخت اضافه واریزی جاری ۹۷۶۶۶ ۲۴

آمارفروش انشعاب ماهیانه ۲۵

سپرده های جاری ۹۶۰۰۲ ۲۵

صدور سند فروش مکانیزه ۲۶

لغو سابقه مشترکین ۲۶

اداره خدمات مشترکین ۲۷

پیشنهادات ۳۰

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی حسابداری در شرکت برق شهرستان مشهد | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲