کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی حسابداری

حسابداری شرکت آب و فاضلاب

۷۰ ص

فهرست مطا لب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول : کلیات

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب ۲

امورمالی سازمان آب وفاضلاب ۳

سرفصلهای هزینه تشکیلاتی اداره کل ۹

مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان ۱۱

فصل دوم : سیستم حسابداری

درآمدها ۱۸

حقوق ودستمزد ۱۹

مفهوم استخدام عمومی ۲۰

حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب ۲۶

حسابداری طرح ۳۵

نحوه محا سبه استهلاک ۳۹

فصل سوم: دارائی های ثابت

جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها ۵۰

نحوه کد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی ۵۵

صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت ۶۰

نحوه کد گذارایی اموال جزئی ۶۴

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه گیری ۶۵

ضمائم ۶۶

منابع ومآخذ

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها : ,
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲