کارآموزی توليد نوشابه گازدار | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی تولید نوشابه گازدار

۲۸ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه نوشابه ………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : آب

آب …………………………………………………………………………………………………………… ۲

تصفیه آب ………………………………………………………………………………………………… ۲

فصل دوم : واحد عصاره

عصاره یا بنیان نوشابه ………………………………………………………………………………. ۳

افزودنیهای مجاز در نوشابه ………………………………………………………………………. ۳

شیرین کننده‌ها ………………………………………………………………………………………….. ۳

تهیه شرب اولیه از شکر جامد …………………………………………………………………….. ۴

فیلتراسیون شربت اولیه ……………………………………………………………………………… ۴

تهیه شربت غذایی (عصاره) ………………………………………………………………………… ۴

طعم دهنده‌ها …………………………………………………………………………………………….. ۵

عصاره نوشابه‌های پرتغالی ………………………………………………………………………… ۵

عصاره نوشابه‌های ساده …………………………………………………………………………… ۵

ضدعفونی کردن دستگاههای عصاره خانه …………………………………………………… ۵

 

عنوان صفحه

فصل سوم : گاز Co2

تولید گاز Co2……………………………………………………………………………………………. 7

برج شستشو …………………………………………………………………………………………….. ۷

رطوبت گیری یا جدا کننده آب …………………………………………………………………….. ۷

چیلر ………………………………………………………………………………………………………… ۸

فصل چهارم: بطری شوی

بطری شوی ……………………………………………………………………………………………… ۹

اندازه‌گیری درصد سود در بطری شور …………………………………………………….. ۱۰

آینه بان ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فلومیکس ………………………………………………………………………………………………… ۱۰

کربوکولر ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱

پرکردن بطری ………………………………………………………………………………………… ۱۲

آزمایش نقطه پر شده ………………………………………………………………………………. ۱۲

دستگاه تشتک زن ……………………………………………………………………………………. ۱۳

پرکن جعبه نوشابه ………………………………………………………………………………….. ۱۳

فصل پنجم : کنترل کیفی

مقدمه کنترل کیفی ……………………………………………………………………………………. ۱۵

عنوان صفحه

آزمایشات انجام گرفته روی نوشابه ………………………………………………………….. ۱۵

آزمایش بریکس ………………………………………………………………………………………. ۱۵

مقدار بریکس ………………………………………………………………………………………….. ۱۵

آزمایش بومه ………………………………………………………………………………………….. ۱۶

اندازه گیری فشار، دما و گاز Co2……………………………………………………………… 16

اندازه گیری درصد قند ……………………………………………………………………………. ۱۷

آزمایش اسیدیته ……………………………………………………………………………………… ۱۷

تعیین چگالی ……………………………………………………………………………………………. ۱۷

آزمایش pH ……………………………………………………………………………………………. 17

آزمایشات میکروبی و شیمیایی ………………………………………………………………….. ۱۸

آزمایشات میکروبی …………………………………………………………………………………. ۱۸

تقسیم بندیهای کارهای میکروبی ……………………………………………………………….. ۱۸

ساخت محیط کشت ………………………………………………………………………………….. ۱۸

انواع محیط کشت …………………………………………………………………………………….. ۱۹

روش انجام آزمایش میکروبی …………………………………………………………………… ۲۰

نتایج آزمایشات انجام شده ……………………………………………………………………….. ۲۱

آزمایشات هفتگی

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی تولید نوشابه گازدار | 2800 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲