کارآموزی بررسی تنظیمات شبکه های کامپیوتری | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی بررسی تنظیمات شبکه های کامپیوتری در انواع سیستمهای عامل در شرکت صنعتی کیمیا فراور

۹۰ص

واحد تهران مرکزی

دانشکده فنی و مهندسی گروه کامپیوتر

مکان: شرکت صنعتی کیمیا فراور

موضوع: بررسی تنظیمات شبکه های کامپیوتری در انواع سیستمهای عامل

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی بررسی تنظیمات شبکه های کامپیوتری | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲