کارآموزی احداث آپارتمان مسکونی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی احداث آپارتمان مسکونی توسط شرکت جهاد خانه سازی

۴۵ص

فهرست

عنوان صفحه

بخش اول کلیات ساختمان ……………………………………………………..۲

بخش دوم مشخصات اولیه محل پروژه ……………………………………….۵

بخش سوم سقف بلوک ………………………………………………………..۷

بخش چهارم دیوار……………………………………………………………. ۱۳

بخش پنجم ستونها ……………………………………………………………. ۱۶

بخش ششم جزئیات بلوک های ساخته شده ………………………………..۳۲

عکس …………………………………………………………………………. ۳۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی احداث آپارتمان مسکونی | 4500 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲